Jak poprawić wielkość bulw i wydajność handlową ziemniaka?

Fotosynteza to szlak biochemiczny, który przekształca energię światła w wiązania cząsteczek glukozy. Skrobia składa się z łańcucha glukozy.

W trakcie inicjacji (rozwoju pędów bocznych), do młodych bulw przez łyko zaczynają być rozprowadzane asymilaty i cukry rozpuszczalne (produkty fotosyntezy).

Pod koniec fazy tuberyzacji nie ma już tworzenia ani wzrostu liści, a asymilaty znajdują się głównie w bulwach.

Pod koniec cyklu (starzenie) następuje przeniesienie asymilatów i wody z liści i łodyg do bulw.

 

Transfer asymilatów podczas tuberyzacji

 

 

Skontaktuj się z ekspertem TIMAC AGRO, aby dowiedzieć się, jak poprawić wielkość bulw

oraz plon handlowy twoich ziemniaków.

Kontakt z naszymi przedstawicielami