TIMAC AGRO jest firmą w pełni zaangażowaną w prace naukowo-badawcze nad rozwojem odżywiania roślin i zwierząt od prawie 60 lat. Aktualnie firma przygotowuje rozwiązania dla rolnictwa przyszłości, w niedawno powstałym Światowym Centrum Innowacji (CMI - Centre Mondial de l’Innovation Roullier) w Saint Malo w Bretanii, we Francji.

 

 
Naszym nadrzędnym celem w obszarze żywienia roślin, jest rozwój wysoce zaawansowanych technicznie produktów i technologii nawożenia upraw, w celu zaspokojenia potrzeb pokarmowych roślin uprawnych, na każdym etapie ich wzrostu i rozwoju, na wszystkich kontynentach świata, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego, w celu wyżywienia rosnącej populacji ludności, która w 2050 roku ma osiągnąć 10 miliardów.

Od irlandzkich pastwisk po brazylijską soję, od europejskiego bydła mlecznego po amerykański drób, naukowcy ze Światowego Centrum Innowacji Grupy Roullier (CMI) oraz eksperci z ponad 70-ciu partnerskich ośrodków naukowych z całego świata, prowadzą badania, rozwijające specjalistyczną wiedzę na temat biotechnologii morskich i upraw roślinnych, co wyróżnia Grupę Roullier od samego początku jej działalności, od 1959 r.

Dzięki kadrze naukowej i metodom badawczym wdrożonym w eksperymentalnych szklarniach i laboratoriach CMI, Światowe Centrum Innowacji Roullier staje się potężnym generatorem wiedzy w dziedzinie odżywiania roślin i zwierząt, który ma na celu przetarcie szlaku, którym w przyszłości podążać będzie światowe rolnictwo.

Innowacja jest podstawą naszej strategii biznesowej