Klaster Animal Nutrition działa we współpracy z wieloma instytutami i uniwersytetami na całym świecie (INRA, INP, IFIP ...).

Ekspertyza w zakresie wszystkich gatunków zwierząt i wszystkich hodowców

Nasi inżynierowie i naukowcy prowadzący badania w dziedzinie formuł chemicznych do odżywiania zwierząt pracują w naszych laboratoriach oraz w terenie (Europa, Azja, Ameryka Południowa) nad wdrażaniem aktywnych składników nowej generacji przeznaczonych dla przeżuwaczy, zwierząt jednożołądkowych i rybołówstwa. Dwa sztuczne żwacze pozwalają ocenić wpływ naszych preparatów na różne aspekty żywienia, takie jak strawność czy wartość dawki pokarmowej.

Odporność jelit zwierząt jednożołądowych, wartość nawozów odzwierzęcych i poprawa jakości kiszonki stanowią również przedmiot badań i szczegółowych analiz. Jednostka ds. odżywiania zwierząt współpracuje z wieloma instytutami i uczelniami na całym świecie (INRA, INP, IFIP, itd.).

Ekspertyza dla wszystkich gatunków i wszystkich hodowców
2
sztuczne żwacze
30
lat doświadczenia z przeżuwaczami
Współpraca z gospodarstwami doświadczalnymi