Dolistne nawożenie rzepaku mikroelementami

Nawożenie rzepaku. Jak przygotować rzepak do spoczynku zimowego?

Właściwie przygotowany do spoczynku zimowego rzepak, powinien być  prawidłowo odżywiony  potrzebnymi w jego rozwoju składnikami pokarmowymi, a co za tym idzie powinien znajdować się w odpowiednim stadium rozwoju tzn. 8-12 liści. Jesienna pogoda nie zawsze sprzyja rolnikom, przez co niekiedy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy rzepak zdąży osiągnąć odpowiednią fazę rozwojową, aby móc bezpiecznie zimować. W niektórych latach warunki bywają na tyle sprzyjające, że zbyt szybki rozwój roślin rzepaku należy regulować odpowiednimi środkami. W obu wymienionych przypadkach najważniejszym czynnikiem decydującym o umiejętności przezimowania jest prawidłowe odżywienie.

Spośród mikroelementów, którymi nawozić powinno się jesienią należy wyróżnić bor oraz mangan.

Bor przygotowuje roślinę do spoczynku zimowego, przyczynia się do rozwoju organów generatywnych oraz wzmacnia odporność rośliny w trakcie zimy.  Mangan natomiast intensyfikuje proces fotosyntezy, informuje roślinę o zbliżającej się zimie poprzez obniżenie poziomu auksyn, dodatkowo pośrednio stymuluje rozwój systemu korzeniowego poprzez intensyfikację pobrania fosforu. Należy pamiętać, że nieodpowiednio rozwinięta część podziemna skutkuje gorszym pobraniem składników pokarmowych oraz wody z gleby.

Objawy niedożywienia borem w rzepaku charakteryzują się tak zwaną dziurą borową, czyli pustą przestrzenią pod stożkiem wzrostu. Natomiast w przypadku manganu jego niedobór rozpoznać można po marmurkowatości liści. Spośród mikroelementów niezbędnych do prawidłowego rozwoju rzepaku nie można zapomnieć również o molibdenie, który bierze udział w procesie redukcji azotanów, czyli procesie niezwykle istotnym, polegającym na wbudowywaniu azotu w struktury białkowe rośliny. W przypadku niedoboru tego składnika dochodzi do zbyt dużego stężenia azotanów, co sprawia, że roślina staje się mniej odporna na mróz, co zwłaszcza w przypadku wybujałych rzepaków ma niebagatelne znaczenie.

Odpowiednio przygotowany do zimowego spoczynku rzepak, który został prawidłowo zaopatrzony w kluczowe mikroelementy, czyli bor, mangan i molibden, będzie w stanie lepiej znieść niekorzystne warunki jakie niesie za sobą zima. Natomiast wiosną zagwarantuje to lepszy start wegetacji.

Jak uzupełnić mikroelementy?

Niezawodnym produktem, który uzupełni nam zapotrzebowanie w mikroelementy oraz zapewni roślinie odpowiednią biostymulacje – zintensyfikuje wzrost korzenia, uodporni roślinę na stres oraz zwiększy przyrost biomasy jest produkt FERTIACTYL RADICAL.

Zawarty w produkcie kompleks biostymulujący FERTIACTYL złożony z kwasów huminowych i fulwowych, Glicyny- Betainy oraz zeatyny, działa stymulująco na system korzeniowy i wpływa na lepsze pobieranie składników pokarmowych oraz wody w całym okresie wegetacji. Poprawia urodzajność gleby i dostępność składników pokarmowych. Kompleks FERTIACTYL podnosi  także odporność na stresy wodne, termiczne i fizjologiczne dotykające roślinę w czasie okresu wegetacji, ale również podczas zimowego spoczynku. Wpływa także korzystnie na urodzajność gleby i polepsza dostępność składników pokarmowych.

Produkt FERYIACYL RADICAL oprócz kompleksu biostymulującego, zawiera także ważny dla rozwoju rzepaku bor (B 9,2% (125 g/l)) i mangan (Mn 0,4% (5,4 g/l)). Dzięki temu połączeniu jest on rekomendowany w celu zapewnienia jak najlepszego odżywienia rzepaku.