14.06

Panorama Pól Timac Agro Polska 2018

W dniu 5 czerwca 2018 r. spotkaniem na poletkach Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Śremie... View Article

W dniu 5 czerwca 2018 r. spotkaniem na poletkach Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Śremie rozpoczęła się kolejna, V już edycja spotkań polowych Timac Agro Polska, organizowanych pod nazwą „Panorama Pól”. Spotkanie w Śremie zaczęło się o godzinie 11.00. Przez poletka pokazowe przeszło kilka zorganizowanych grup klientów, którzy oprowadzani byli przez doradców firmy. W punktach konsultacyjnych specjaliści i doradcy z firmy Timac Agro Polska informowali rolników o uprawach i zastosowanych nawozach.

W tym roku zaprezentowaliśmy technologie nawożenia pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, jęczmienia jarego, kukurydzy, rzepaku ozimego, buraka cukrowego. Motywem przewodnim było w tym roku Sulfammo N-PROCESS, a więc azot. Gościem specjalnym „Panoramy Pól” w Śremie był prof. dr habil. Witold Grzebisz – znany ekspert w dziedzinie nawożenia z Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który mówił rolnikom m.in. o nawożeniu azotowym i zapotrzebowaniu różnych upraw na ten i inne składniki pokarmowe, w różnych fazach rozwojowych.

Na Panoramie w Śremie było też stoisko Działu „Animal Nutrition”, na którym nasi zootechnicy udzielali rolnikom porad z zakresu żywienia zwierząt oraz prezentowali ofertę bloków mineralnych i dodatków paszowych Timac Agro. W spotkaniu uczestniczyło ok. 300 rolników z województw: wielkopolskiego, lubuskiego, opolskiego, i zachodnio-pomorskiego. Po części polowej miała miejsce część integracyjno-rozrywkowa połączona z biesiadą pod namiotem przy potrawach grillowanych i bufecie sałatkowym oraz licznych konkursach.

Miesiąc czerwiec upływa w firmie Timac Agro Polska pod znakiem Panoramy Pól. Do tej pory odbyły się już dwa spotkania – poza tym w Śremie, również to w Zakładzie Produkcyjno-Doświadczalnym „Bałcyny” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 8 czerwca br. wzięli w nim udział rolnicy z trzech województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i części mazowieckiego, w liczbie ok. 150. Poletka doświadczalne zlokalizowane były w Zakładzie Produkcyjno-Doświadczalnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego „Bałcyny” w miejscowości Lipowo w powiecie ostródzkim, w woj. warmińsko-mazurskim. W tym roku zaprezentowaliśmy tam technologie nawożenia pszenicy ozimej, kukurydzy i rzepaku jarego. Na poletkach doświadczalnych jak co roku czekał na rolników prof. dr hab. Krzysztof Jankowski, ekspert w dziedzinie uprawy rzepaku z Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie. O występowaniu szkodników w poszczególnych uprawach informowała dr Marta Damszel, fitopatolog z tej samej jednostki naukowej, która podczas lustracji pól podkreślała, że rok 2018 to zdecydowanie rok szkodników.

Ostatnia w tym roku Panorama Pól odbędzie się 21 czerwca br. w Dębnie, w Rolniczo-Wytwórczym Kombinacie Spółdzielczym A. Paśki, w woj. podkarpackim. Serdecznie zapraszamy jeszcze w tym, i kolejnym roku!

04.06

Zmarł profesor Eberhard Makosz, wybitny polski sadownik

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 29 maja br. w wieku 86 lat zmarł prof. dr... View Article

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 29 maja br. w wieku 86 lat zmarł prof. dr hab. Eberhard Makosz, wybitny polski sadownik, nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń polskich sadowników, honorowy prezes Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych.

Pan prof. Eberhard Makosz od dziesięcioleci wyznaczał trendy w rozwoju polskiego sadownictwa, a na świecie był jego wypróbowanym ambasadorem. Był prawdziwym przyjacielem sadowników, zawsze gotowym by ich wspierać, nawet w najtrudniejszych chwilach. Zmarły był absolwentem Wydziału Ogrodnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1965). W 1970 r. uzyskał stopień doktora, habilitował się w zakresie ekonomiki ogrodnictwa w 1983 r. W 1997 r. otrzymał tytuł profesora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa. W latach 1956-1983 pracował w Sadowniczym Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Brzeznej, później do 1988 r. był wiceprezesem Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Ogrodniczych w Nowym Sączu. Jako nauczyciel akademicki związany był z Akademią Rolniczą w Lublinie, gdzie organizował Katedrę Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego oraz kierował Katedrą Ekonomiki Ogrodnictwa. Pracował również w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Ogrodnictwa w Warszawie. W pracy naukowej specjalizował się w zagadnieniach z zakresu ekonomiki ogrodnictwa, sadownictwa i szkółkarstwa. Był członkiem m.in. Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych, a także honorowym członkiem Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich Polskiej Akademii Nauk. Publikował prace naukowe poświęcone nowoczesnym technologiom w polskim sadownictwie, współpracował z prasą ogrodniczą. W uznaniu wybitnych zasług w pracy naukowo-badawczej na rzecz rozwoju polskiego sadownictwa oraz dydaktycznej, prof. Makosz został odznaczony: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Nasza firma miała prawdziwą przyjemność móc współpracować z prof. Makoszem na przestrzeni ostatnich kilku lat, m.in. nad projektami w zakresie poprawy jakości jabłek w polskich sadach, czy organizacją konferencji sadowniczych w Lublinie, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia małżonce Pana profesora, jego synowi, synowej i wnukowi.

Zarząd, dyrekcja i pracownicy firmy Timac Agro Polska

11.05

Timac Agro Polska – Wielka Majówka po raz drugi!

    Timac Agro Polska – Wielka Majówka po raz drugi! W dniach 9-10 maja... View Article

 

 

Timac Agro Polska – Wielka Majówka po raz drugi!

W dniach 9-10 maja 2018 r., w Centrum Kongresowo-Hotelowym Warszawianka w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim k. Warszawy, odbyła się druga Wielka Majówka Timac Agro Polska. Wielka Majówka Timac Agro Polska, to połączenie merytorycznej konferencji oraz specjalnej akcji marketingowej – Wielkiej Loterii Timac Agro Polska pod tą samą nazwą, skierowanej do klientów firmy, którzy w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia br. zakupili jednorazowo określoną ilość wybranych nawozów płynnych, granulowanych, dodatków paszowych lub bloków mineralnych, z bogatej oferty firmy.
Wielka Majówka, to jedno z największych i najważniejszych wydarzeń na przestrzeni ostatnich dwóch lat zrealizowanych przez firmę Timac Agro Polska (a pewnie również w całej branży), ale przede wszystkich to ważne spotkanie dla producentów rolnych, dla których oprócz finału loterii z losowaniem głównych nagród, firma Timac Agro Polska przygotowała także solidną dawkę wiedzy w czasie konferencji. Głównymi nagrodami w loterii były w tym roku: Toyota Hilux, dwie Toytoy Aygo i 5 skuterów Kymco. W czasie kilkugodzinnej konferencji składającej się z części ogólnej i trzech części panelowych, przedstawiono aktualne informacje o Grupie Roullier i firmie Timac Agro, a później już w poszczególnych częściach tematycznych, szczegółowe zagadnienia związane z produkcją rolną, ogrodniczą i produkcją mleka.

Część ogólną konferencji otworzyła uroczyście i powitała zebranych gości Agata Stolarska, prezes zarządu Timac Agro Polska. Pani prezes podziękowała przybyłym tak licznie gościom za to, że pomimo gorącego czasu na polu i w gospodarstwach, znaleźli czas na spotkanie z firmą Timac Agro Polska. Podziękowała także za ich aktywny udział w Wielkiej Loterii i życzyła szczęścia podczas losowania nagród. Po tym wystąpieniu głos zabrał Arnaud Wieczorek, który przedstawił Światowe Centrum Innowacji (CMI) Grupy Roullier w Saint Malo. Mówił on o roli i znaczeniu badań oraz innowacji w grupie. Po nim, prezentację pt. Jak przy pomocy technologii TOP-PHOS zwiększyć efektywność odżywiania roślin, przedstawił Pan Nicolas Juignet z CMI Francja. TOP-PHOS, to nowa innowacyjna forma fosforu zabezpieczona przed uwstecznianiem się w glebie (niezależnie od jej odczynu), która sprawia, że nawożenie fosforem jest bardziej efektywne. Oba wystąpienia z języka francuskiego na polski przetłumaczyła prezes Agata Stolarska. Później o doświadczeniach polowych, jako ważnym elemencie pracy doradców techniczno-handlowych Timac Agro Polska, opowiedział Bartłomiej Anioła, agri crops manger z działu marketingu. Firma Timac Agro Polska to firma, która zatrudnia ponad 100 doradców techniczno-handlowych ds. nawożenia na terenie całego kraju, którzy w ramach serwisu sprzedażowego przeprowadzają na polach swoich klientów badania gleby (od niedawna z użyciem geoskanerów), badania fluorymetryczne roślin w czasie wegetacji w kierunku niedoboru składników pokarmowych, i na tej podstawie przygotowują plany nawozowe pól i konkretne zalecenia pod uprawy. Nowe narzędzia komunikacyjne (m.in. stronę internetową, FB, kanał YT), zaprezentował Łukasz Peroń, horti crops & comunication manager, również z działu marketingu.

Po przerwie, w trakcie drugiej części konferencji, równolegle w 3 salach konferencyjnych odbyły się odrębne wykłady: panel rolniczy, panel upraw specjalistycznych (ogrodniczych) oraz panel zootechniczny. W panelu rolniczym o lustracji polowej, jako ważnym źródle informacji przy podejmowaniu decyzji związanych z odżywianiem roślin mówił dr hab. Witold Szczepaniak, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W tym kontekście, o serwisie AgriCrops firmy Timac Agro Polska mówił Dominik Fudała, doradca techniczno-handlowy. Aktualne wybrane zagadnienia z zakresu uprawy roślin białkowych przedstawił rolnikom prof. dr hab. Bogdan Kulig, z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

W panelu specjalistycznym, wprowadzenie do fertygacji z omówieniem analizy gleby i wody zrobił prof. dr hab. Andrzej Komosa z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Po tym wykładzie praktyczne aspekty nawożenia fertygacyjnego w oparciu o produkty KSC-Phytactyl przedstawił Jacek Witkowski, doradca techniczno-handlowy Timac Agro Polska. O aktualnej sytuacji na rynku jabłek w 2018 r. mówił dr Tomasz Lipa, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. O tym z jakimi szansami i zagrożeniami polscy sadownicy wchodzą w aktualny sezon mówił Mateusz Nowacki, specjalista ds. sadownictwa z Timac Agro Polska.

W panelu zootechnicznym, o problemach zawodowych krów mlecznych opowiedział dr Robert Mikuła, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. O wpływie okresu zasuszenia na przebieg laktacji mówił Sławomir Wujek z Timac Agro Polska, a rolę i znaczenie suplementacji mineralnej w żywieniu bydła przedstawiła Paulina Fornal, specjalista ds. marketingu z Działu Animal Nutrition. W dziale tym pracuje 20 doradców, którzy codziennie odwiedzają gospodarstwa hodowlane na terenie całej Polski, w których zajmują się układaniem dawek pokarmowych, analizą kiszonek, i szeroko pojętym doradztwem zootechnicznym.

W konferencji udział wzięło łącznie nieco ponad 450 rolników, którzy przyjechali do Jachranki z terenu całej Polski. Uczestnicy nie tylko skorzystali merytorycznie, ale także mogli się świetnie bawić wieczorem na uroczystej kolacji, połączonej z rozstrzygnięciem Wielkiej Loterii (losowaniem nagród), której towarzyszył pewien dreszczyk emocji. Losowanie i zabawę prowadził znany prezenter Marcin Prokop. Część artystyczna na bankiecie, losowanie i wręczanie nagród transmitowane było na żywo na mediach społecznościowych firmy Timac Agro Polska. W spotkaniu licznie udział wzięła branżowa prasa i media elektroniczne.

 

Źródło: Timac Agro Polska

 

08.03

Timac Agro Polska na VI Konferencji Borówkowej Jagodnika

W dniach 1-2 marca br. w Polsce odbyła się największa Konferencja Borówkowa na świecie zorganizowana... View Article

W dniach 1-2 marca br. w Polsce odbyła się największa Konferencja Borówkowa na świecie zorganizowana przez miesięcznik Jagodnik i portal jagodnik.pl. W wydarzeniu tym wzięło udział ponad 950 osób, w tym 180 gości z zagranicy, przybyłych z 22 krajów Europy i świata. Konferencji towarzyszyły ekspozycje 70 firm, wśród których nie mogło zabraknąć stoiska firmy Timac Agro Polska. Była to już VI konferencja, a nasza firma jest na niej obecna od samego początku. Na naszym stoisku jak zwykle nie brakowało osób zainteresowanych ofertą firmy, jak i stałych klientów, chcących porozmawiać o dotychczasowej współpracy. Producentów szczególnie interesowała nowa gama produktów Timac Agro do fertygacji – KSC-Phytactyl, jak również nawozy płynne do dolistnego odżywiania roślin w czasie wegetacji z gamy Fertileader. Często pytano także o nawóz Maxifruit poprawiający owocowanie.

Pierwszego dnia, na Sali konferencyjnej w Hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim, przedstawiono 14 prezentacji związanych z borówkowym rynkiem i uprawą borówki. Część Konferencyjną zakończyła debata z udziałem producentów i ekspertów, takich jak: Dominika Woźniak z grupy Rajpol, Fred Douven z abbGrowers, Stephen Taylor z Winterwood Farms Ltd. i Mariusz Padewski z firmy Delphy. W jej trakcie poruszono zagadnienia związane z rozwojem i przyszłością rynku borówki amerykańskiej w Polsce i w Europie. Pierwszy dzień Konferencji Borówkowej zakończył uroczysty bankiet, na którym odbyła się premiera i degustacja oficjalnego piwa Konferencji Borówkowej – ART#16 Blueberry Foreign Extra Stout Nitro – pierwszego na świecie piwa borówkowego nagazowanwgo azotem. Przygotowane zostało dzięki współpracy Polish Berry Cooperative i Browar Stu Mostów.

Drugiego dnia obył się pokaz cięcia borówek w plenerze. Mimo niskich temperatur na plantacje borówki do gospodarstwa Państwa Grażyny i Marka Bobrowskich przyszło 400 zainteresowanych. Paweł Korfanty pokazywał jak ciąć kilkunastoletnie krzewy borówki i utrzymywać krzewy w pełnej produktywności przez wiele lat. Mówił również o tym jak prowadzić borówkowe krzewy pod zbiór kombajnowy, który to może już w najbliższej przyszłości stać się powszechny z powodu deficytu pracowników. Z kolei Leon Schrijnwerkers z Holandii uczył jak ciąć i prowadzić młode krzewy, na przykładzie odmiany ‘Chandler’. Na koniec miał miejsce pokazy pracy maszyn firm: Kubota, Agroland, ZHU ARGO, Anderwald Maszyny Rolnicze, Vodatec, Max Crop i Agat.

Patronat nad konferencją objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Samodzielny Zakład Sadownictwa Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW.

 

26.02

Timac Agro na targach Ferma Bydła i…

W dniach 16-18 lutego 2018 r. Dział Animal Nutrition firmy TIMAC AGRO POLSKA, po raz... View Article

W dniach 16-18 lutego 2018 r. Dział Animal Nutrition firmy TIMAC AGRO POLSKA, po raz kolejny wziął udział w Międzynarodowych Targach Ferma Bydła i Międzynarodowych Targach Ferma Świń i Drobiu, które od kilku już lat odbywają się w Centrum EXPO w Łodzi. Targi co roku przyciągają kilkuset wystawców, a podczas trzech dni odwiedza je ponad 30 tys. hodowców i producentów. Takie targi to dobry moment na spotkanie się z naszymi klientami, ale przede wszystkim okazja na pozyskanie nowych klientów. I tym razem nie zabrakło na naszym stoisku ani jednych, ani drugich!
Na każdych targach odbywa się konferencja z ciekawymi wykładami i prezentowane są nowinki produktowe branży (niektóre otrzymują wyróżnienia). I tak na przykład w tym roku firma Timac Agro Polska otrzymała na targach Złoty Medal za Gamę produktów QUALIX (w ubiegłym roku były to aż trzy złote medale!).
Qualix to linia składająca się z czterech produktów przeznaczonych do optymalizacji parametrów produkcji bydła opasowego. Ich wygodna forma użytkowa – wiader z pokrywką, pozwala korzystać z nich zarówno na pastwisku jak i w budynkach inwentarskich. Jej bazą jest stworzony w Światowym Centrum Innowacji Grupy Roullier – MIX 3.0, który stymuluje naturalne procesy fermentacyjne w żwaczu i poprawia opłacalność produkcji. MIX 3.0 dzięki trzem frakcjom: białkowej, węglowodanowej i lipidowej, działa na trzech poziomach: poprawia naturalne procesy fermentacyjne zachodzące w żwaczu, poprawia wydajność dawki pokarmowej, poprawia status metaboliczny zwierząt.

W listopadzie ur. redakcja miesięcznika Farmer oraz serwisów www.farmer.pl i gieldarolna.pl przyznała Gamie produktów Qualix wyróżnienie „Innowacyjny Produkt Rolniczy 2017” – Nagroda Czytelników w kategorii „Pasze, dodatki paszowe i materiał hodowlany”.

26.02

Najważniejsze elementy w ochronie i odżywianiu porzeczek

30.01

Timac Agro Polska na TSW 2018

  W dniach 10-11 stycznia 2018 r. w Ptak Warsaw Center w Nadarzynie odbyła się... View Article

 

W dniach 10-11 stycznia 2018 r. w Ptak Warsaw Center w Nadarzynie odbyła się VIII edycja Targów Warzywnictwa i Sadownictwa – TSW. Jest to obecnie największa w Polsce impreza w branży ogrodniczej dla producentów warzyw i owoców. Już po raz VI jej Partnerem w kategorii nawozy była firma Timac Agro Polska. Na targach wystawialiśmy się ponownie na dwóch stoiskach: na stoisku na hali głównej i w alei do niej prowadzącej w przeszklonym VIP-roomie.

Były to targi kolejnych rekordów… Podczas tegorocznej edycji na 18.000 m² powierzchni wystawienniczej swoją ofertę zaprezentowało 326 wystawców z kraju i z zagranicy, w tym aż 62 nowe firmy. W ciągu 2 dni targi odwiedziło ponad 15,5 osób. Wielu z nich przyjechało z zagranicy, m.in. z: Białorusi, Ukrainy, Litwy, Estonii, Czech, Holandii, Niemiec, Austrii i Włoch.

 

Dla naszej firmy był to też rekordowy rok na stoiskach… Więcej zainteresowanych naszymi produktami odwiedzających, większe zainteresowanie mediów, większa obsługa i większy catering przygotowany przez firmę Bracia Wiśniewscy.

 

W czasie konferencji towarzyszącej targom, przedstawione były wykłady dotyczące naszych produktów:

  • 10.01.208, w Środę, od 10:50 do 11:15, podczas konferencji warzywniczej na Sali 3 – „Czynniki wpływające na jakość rozsady. Jak nie stracić wypracowanego potencjału?” Łukasz Peroń, Timac Agro Polska i Andrzej Szymański, GPR Krasoń,
  • 10.01.2018, w Środę, od 11:20 do 11:45, podczas konferencji truskawkowej na Sali 1 – „Stymulacja wytwarzania fitohormonów w roślinie i ich rola w plonowaniu truskawki” Piotr Szurek, Timac Agro Polska,
  • 11.01.2018, w Czwartek, od 10:30 do 11:00, podczas konferencji sadowniczej na Sali 1 – „Wpływ prekursorów fitohormonów na jakość i wielkość plonu jabłoni” dr inż. Magdalena Kapłan, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

 

Wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko i wysłuchali wykładów, bardzo serdecznie dziękujemy, i zapraszamy ponownie już za rok!

24.11

Timac Agro Polska na VIII Zjeździe Sadowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W dniu 16 listopada br. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie w Oddziale w... View Article

W dniu 16 listopada br. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie w Oddziale w Przysieku, odbył się VIII Zjazd Sadowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Firma Timac Agro Polska co roku od kilku już lat uczestniczy w tych spotkaniach wystawiając się na stoisku. Podczas krótkiej prezentacji firm uczestniczących w spotkaniu, firmę Timac Agro przedstawił Maciej Sroczyński, PR Manager. W spotkaniu udział wzięli także miejscowi doradcy techniczno-handlowi – Magdalena Banasiak i Jerzym Michalski.
Oficjalnego otwarcia spotkania dokonali – kierownik Małgorzata Kołacz z Dyrektorem Markiem Witkowskim.

Na konferencji jako pierwszy glos zabrał Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau. Podkreślił, że sezon 2017 pokazał jak trudna może być sytuacja gospodarstw, kiedy to warunki pogodowe, często ekstremalne, w tak dużym stopniu decydują o kondycji roślin sadowniczych i jakości pozyskiwanych owoców.
Jan Krzysztof Ardanowski – poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa, przedstawił sytuację na rynku polskich jabłek. Zauważył, że w związku z embargo rosyjskim, sytuacja wymusiła na naszych producentach zmianę struktury odmianowej nasadzeń, a tym samym możliwość zaistnienia polskich jabłek na innych niż rosyjski rynkach. Podkreślił także, jak ważny jest dla producentów rynek krajowy, i przetwórstwo. Zauważył, że np. rozszerzenie sprzedaży bezpośredniej o soki tłoczone na zimo jest szansą rozwoju dla gospodarstw sadowniczych. Dodał, że wzorem innych krajów, prowadzone są rozmowy i działania zmierzające do uprawomocnienia produkcji w gospodarstwach wysokoprocentowych destylatów z owoców.
Temat „Niechemicznych metod ograniczania agrofagów na plantacjach sadowniczych” omówił Krzysztof Łęgocki. Powiedział on, że w związku ze światowym trendem minimalizowania pozostałości środków ochrony roślin w produktach żywnościowych niezbędnym staje się poszukiwanie alternatywnych rozwiązań. Dodał, że ma to szczególne znaczenie dzisiaj, kiedy brakuje zrejestrowanych preparatów do zwalczania niektórych agrofagów, zwłaszcza w uprawach małoobszarowych i ekologicznych.

Kolejnym prelegentem była dr Agata Broniarek-Niemiec z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, która przedstawiła wykład pt. „Występowanie chorób grzybowych w uprawach roślin ziarnkowych i pestkowych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju Monilinia oraz prognozy zagrożeń na 2018 r.” . Dodatkowo omówiła ona także inne ważne choroby tych upraw, kładąc szczególny nacisk na parcha jabłoni i brunatną zgniliznę drzew pestkowych. Podkreśliła, że przebieg pogody w mijającym sezonie sprzyjał rozwojowi wielu chorób grzybowych w uprawach roślin sadowniczych.
Znaczenie owadów zapylających i ich ochronę przedstawił dr Grzegorz Pruszyński z IOR PIB w Poznaniu. W zapylaniu wiodącą rolę odgrywają pszczołowate, do których należy m.in. pszczoła miodna. Jest to jeden z 450 gatunków występujących w Polsce i jeden z 25 tys. występujących na świecie. U roślin sadowniczych i jagodowych obecność owadów zapylających może spowodować wzrost plonu od 30 do 60%. Obecność zapylaczy wpływa korzystnie, nie tylko na cechy ilościowe lecz również na cechy jakościowe plonu. Stosowane nowoczesne technologie w tym zabiegi agrotechniczne i ochrona chemiczna nie przyniosą oczekiwanych rezultatów jeżeli rośliny będą odizolowane od dostępu owadów zapylających.

Michał Wachowiak z ARiMR OR w Toruniu przedstawił możliwości pozyskania środków finansowych na rozwój gospodarstw sadowniczych. Przedstawił zasady planowanego naboru na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, który przewidziany jest wg harmonogramu na I kwartał 2018 r. Dodał, że w świetle aktualnych informacji widać, że sadownicy zainteresowani są przede wszystkim obszarem D, który obejmuje operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.
Więcej na ten temat można przeczytać na:

VIII Zjazd Sadowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego

22.11

Gama KSC-Phytactyl nagrodzona tytułem Innowacyjny Produkt Ogrodniczy 2017!

20 listopada br., podczas wieczornej gali w Hotelu Sheraton w Warszawie, będącej zwieńczeniem III edycji... View Article

20 listopada br., podczas wieczornej gali w Hotelu Sheraton w Warszawie, będącej zwieńczeniem III edycji konferencji “Sady i Ogrody na Narodowym”, redakcja serwisu www.sadyogrody.pl przyznała decyzją Jury konkursu “Innowacyjny Produkt Ogrodniczy 2017” wyróżnienie gamie nawozów KSC-Phytactyl do fertygacji firmy Timac Agro. Wyróżnienie odebrali Agata Stolarska, prezes zarządu Timac Agro Polska i Maciej Sroczyński, PR manager.

Wyboru nagrodzonych produktów dokonało grono uznanych ekspertów, naukowców, a także dziennikarzy zajmujących się tematyką ogrodniczą, w składzie:

  • dr Grzegorz Doruchowski, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
  • Grzegorz Gorzała, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  • prof. Piotr Sobiczewski, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
  • prof. Dariusz Wrona, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Krystyna Zagórska, dziennikarka portalu www.sadyogrody.pl
  • Michał Gwara, dziennikarz portalu www.sadyogrody.pl

Gama nawozów KSC składa się z 8 produktów przeznaczonych do fertygacji upraw sadowniczych i warzywniczych zarówno polowych, jak i pod osłonami na podłożach organicznych. Dodatkową wartością nawozów jest bioaktywny kompleks Phytactyl pochodzenia roślinnego (z alg morskich), o działaniu biostymulującym, który zawiera prekursory fitohormonów, wspomagając rośliny na poziomie nie tylko odżywczym, ale także biologicznym. Dzięki temu nawozy zwiększają aktywność metaboliczną roślin, działają biostymulująco i antystresowo.