26.02

Uprawy jagodowe – czy to już wiosna?

Uprawy jagodowe – czy to już wiosna? Początek roku 2019 był stosunkowo ciepły, jednak to... View Article

Uprawy jagodowe – czy to już wiosna?

Początek roku 2019 był stosunkowo ciepły, jednak to głównie miesiąc luty zapoczątkował dość długi okres temperatur powyżej 0 st. C, kiedy przez około 2 tygodnie temperatury w ciągu dnia sięgały od +3 do nawet +11 st. C w różnych miejscach kraju. Jednak to jeszcze nie wiosna! Jesteśmy tuż przed jej początkiem. Ziemia jest rozmrożona do 25 cm, co tylko w tym momencie umożliwia pobranie prób glebowych. Pamiętajmy, że w latach poprzednich zima lubiła zaskakiwać, i zdarzało się, że w kwietniu temperatury spadały po niżej 0 st. C, a lokalnie występowały opady śniegu. Powodowało to większe lub mniejsze przemrożenia plantacji i straty. I to dlatego ubiegłej jesieni, wiele plantacji przykryto folią albo agrowłukniną.

Plantatorzy powoli myślą już o zakupie nawozów (głównie wieloskładnikowych i azotowych), lecz warto uwzględnić, że okres luty–marzec jest miesiącem „zapominalskich”, osób które nie wykonały analiz gleby pod koniec roku poprzedniego. Warto więc właśnie jeszcze w tych miesiącach, przed ruszeniem wiosny i ruszeniem wegetacji, pokusić się o pobranie prób glebowych i przeprowadzenie analiz, aby nawożenie wiosenne nie było przeprowadzone zbyt pochopnie „na oko”, lecz racjonalne według faktycznych potrzeb pokarmowych roślin. Stosując nawozy wieloskładnikowe wiosną i opierając się o wyniki analiz gleby, musimy pamiętać aby deficyt danego pierwiastka był odpowiednio uzupełniony w oparciu o pojedynczy składnik. W przypadku plantacji fertygowanych jest to łatwiejsze, gdyż dany pierwiastek wprowadzamy wówczas wraz z nawodnieniem, i mamy wówczas więcej czasu na przeprowadzenie badań glebowych, które możemy wykonać wtedy nieco później, tuż przed samym sezonem. W przypadku zastosowania nawóz granulowanych, musimy uwzględnić czas potrzebny na ich rozpuszczenie się w wodzie i kwasach glebowych oraz pobranie przez system korzeniowy roślin.

Zima się jeszcze nie skończyła i wszystkiego możemy się spodziewać. Pierwszy serwis roślin jagodowych głównie truskawki i maliny, powinien przypadać po połowie marca, uwzględniając oczywiście warunki pogodowe. Warto zwrócić uwagę na plantacje truskawki głównie spod osłon (okrytych folią perforowaną dość wcześnie, w miesiącach październik–listopad). Tam możemy spodziewać się wiosną silniejszej presji szarej pleśni i gorszego napowietrzenia systemu korzeniowego.

Ponieważ gleba jest już w dużej mierze rozmarznięta, można przystąpić do wysiewu nawozów wapniowych, w celu zabezpieczenia plantacji truskawek w źródło wapnia odżywczego. Nasz firma proponuje zastosować w tym celu nawóz Physiomax 975, który zawiera 76% Mezocalcu – organogenicznego i amorficznego węglanu wapnia (CaCO3), który łatwo i szybko rozpuszcza się w słabych kwasach glebowych i jest łatwo przyswajalny dla roślin. Ale Mezocalc poprawia także strukturę gleby i aktywizuje jej życie mikrobiologiczne. Physiomax zawiera też kompleks biostymulujący PHYSIO+, w którym znajduje się aminopuryna – naturalna substancja, która łącząc się z receptorami komórkowymi działa jak sygnał, po wychwyceniu którego roślina zaczyna intensywniej pobierać wapń. Zwiększając pobieranie wapnia intensyfikuje z kolei podziały komórek, wpływa na wzrost i rozwój korzenia głównego, korzeni bocznych i włośnikowych. Dzięki temu rośliny mogą pobierać więcej wody i składników pokarmowych w myśl zasady korzeń to „gęba” rośliny. Nawóz Physiomax 975 na wiosnę możemy stosować w dawce 200-300 kg/ha. Na 3-4 tygodnie przed ruszeniem wegetacji, warto pomyśleć o zabezpieczeniu plantacji truskawek w azot. Nasza firma proponuje wykorzystanie do tego celu nawozu Eurofertil 33 N-PROCESS, specjalistycznego kompleksowego nawozu granulowanego o niskiej zawartości chlorków. Zawiera on w swoim składzie 8% azotu w formie amonowej i amidowej oraz 8% chronionego fosforu TOP-PHOS, 17% potasu, 3% magnezu (MgO), 29% siarki (SO3), 14% wapnia (CaCO3) oraz cynk i bor. Nawóz ten zawiera także bioaktywny kompleks N-PROCESS, który poprzez siateczkę węglanowo-wapniową chroni azot przed ulatnianiem się i wymywaniem oraz wyselekcjonowane pochodne indolu wpływające na asymilację i transformację azotu (wpływają one na reduktazę azotanową). Dzięki temu pobieranie azotu przez roślinę jest o ok. 19% większe, a transformacja azotu przebiega 4-krotnie szybciej, przez co wykorzystanie azotu przez roślinę jest dużo bardziej efektywne. Kompleks N-PROCESS nie tylko zwiększa wielkość plonów, ale poprawia także ich jakość, redukując ilość szkodliwych azotanów. Nawóz Eurofertil 33 N-PROCESS możemy zastosować na wiosnę w dawce ok. 300 kg/ha. Oczywiście zawsze o dawce poszczególnych nawozów decydować będzie wynik badania gleby na zasobność w poszczególne składniki pokarmowe, rodzaj gleby, odmiana i zakładany poziom plonowania.

Jacek Witkowski, specjalista ds. upraw jagodowych Timac Agro Polska

 

 

 

25.02

Azot na start

Azot na start Chociaż to dopiero III dekada lutego, to temperatury wyraźnie wzrosły, a w... View Article

Azot na start

Chociaż to dopiero III dekada lutego, to temperatury wyraźnie wzrosły, a w wielu rejonach kraju pomału rozpoczyna się wiosna. Większość rolników normalnie rozpoczęłaby już prace związane z wiosennym nawożeniem zbóż i rzepaków ozimych, szczególnie biorąc pod uwagę to, że wegetacja roślin rusza, gdy średnia dobowa temperatura powietrza wynosi przynajmniej 5˚C przez 5 kolejnych dni (rzepak rusza z wegetacją nawet już przy temperaturze 2˚C). Zgodnie ze sztuką i ogólnie sprawdzonymi zasadami praktyki rolniczej, to azot powinien czekać na roślinę, a nie na odwrót, dlatego to już teraz powinniśmy podać pierwszą dawkę azotu. Jednak w tym roku nie jest to możliwe, ponieważ obowiązują nas przepisy związane z dyrektywą azotanową odnośnie stosowania tego składnika wiosną, a zgodnie z nimi nie możemy stosować nawozów azotowych przed pierwszym marca.

Obserwując oziminy jesienią i przeprowadzając serwisy w ramach zespołu Timac AgriCrops większość rzepaków była w bardzo zaawansowanych fazach rozwojowych wytwarzając średnio 10,8 liścia. Jednak zdarzały się też uprawy, gdzie rzepak wytworzył nawet 18 liści. Jak podaje literatura rzepaki w okresie jesiennym pobierają około 60-80 kg N z ha. Jednak w ubiegłym roku rzepaki wytwarzając tak dużą liczę liści mogły pobrać nawet 120-150 kg N z ha. Z naszych serwisów jesiennych wynika, że rolnicy średnio zastosowali 30 kg N/ha w nawozach mineralnych, ale zdarzały się też uprawy, gdzie w ogóle zrezygnowano z nawożenia azotem w okresie jesiennym. Biorąc pod uwagę takie uprawy rzepaku, do wytworzenia odpowiedniej fazy rozwojowej rośliny korzystały z azotu pochodzącego z mineralizacji, która w ubiegłym roku – z powodu długiej i ciepłej jesieni – przebiegała bardzo dobrze. Jednak w tym miejscu należy pamiętać o tym, że z tego względu w glebie znajduje się tylko niewielka ilość azotu i powinniśmy go szybko uzupełnić, tak żeby nie zagłodzić roślin. Przed przystąpieniem do ustalenia dawki oraz formy azotu do zastosowania w pierwszej dawce dzielonej, najlepiej byłoby przebadać glebę pod względem zawartości azotu mineralnego i na tej podstawie ją ustalić. Natomiast, jeśli do tej pory nie przeprowadziliśmy takiego badania, to prawdopodobnie OSCHR już nie zdążą go przeprowadzić ze względów czasowych, tak żeby przed pierwszym marca przekazać nam wyniki. Dlatego powinniśmy postępować według zasady, że nie mamy zbyt dużych ilości azotu w glebie, i dlatego nie powinniśmy ograniczać pierwszej dawki azotu. Ponadto rzepaki w większości przypadków w znacznym stopniu utraciły liście wytworzone jesienią, głównie z powodu mrozów oraz dzikiej zwierzyny, która chętnie przebywała na rzepakach zimą. Biorąc pod uwagę, że pierwsza dawka azotu służy do regeneracji uszkodzeń po zimie oraz odpowiedniego zaopatrzenia roślin w azot na dalszym etapie wegetacji, to pierwsza dawka azotu powinna wynosić około 70% zakładanej wiosennej dawki azotu, jednak nie więcej niż 100 kg N/ha, w postaci szybko działającego azotu w formie saletrzano-amonowej, dzięki czemu będzie ona szybko dostępna dla roślin. Jak wiemy forma azotanowa wchodzi do roztworu glebowego, dzięki czemu jest szybko dostępna dla roślin, natomiast forma amonowa wchodzi do kompleksu sorpcyjnego gleby i będzie dostępna dla roślin w późniejszym czasie. Stosując nawożenie azotowe w rzepaku musimy również pamiętać o innych składnikach pokarmowych, które wpływają na lepsze pobieranie azotu. Jednymi z ważniejszych makroskładników wspomagających pobieranie i przetwarzanie azotu jest magnez oraz siarka. W celu uzupełnienia tych składników oraz podania drugiej dawki azotu w jednym przejeździe, proponujemy zastosować SULFAMMO 23 N-PROCESS kilka dni po zastosowaniu pierwszej dawki azotu (około 3 dni). SULFAMMO 23 N-PROCESS oprócz azotu w formie amonowej i amidowej zawiera 31% SO3 i 3% MgO, które wspierają pobieranie i wykorzystanie azotu. Ponadto SULFAMMO zawiera azot chroniony przed stratami azotu w formie amoniaku oraz wpływa na lepsze wykorzystanie azotu pochodzącego z mineralizacji, dzięki czemu możemy zastosować mniejsze dawki azotu przy zachowaniu tego samego poziomu plonowania.

Przejdźmy teraz do nawożenia zbóż ozimych, które są w niejednakowych fazach rozwojowych, ponieważ rolnicy wysiewali je w znacznie szerszych terminach – od bardzo wczesnych do późnych – ze względu na późno schodzące przedplony (kukurydza, burak cukrowy). Z przeprowadzonych serwisów pszenicy przez zespół Timac AgriCrops, wynika, że pszenice weszły w okres spoczynku zimowego w różnych fazach rozwojowych – od szpilki do 4 rozkrzewień. Z tego powodu strategia nawożenia nie jest tu taka jednoznaczna, ponieważ zależeć będzie od kondycji uprawy oraz fazy rozwojowej w jakiej obecnie znajdują się rośliny. Zboża dobrze rozkrzewione powinny otrzymać mniejszą dawkę azotu czyli od 30 kg N/ha do 60-80 kg N/ha, natomiast gdy uprawy są w słabej kondycji i nie weszły w fazę krzewienia, to najlepiej będzie podać im azot w formie nawozów szybko działających, zawierających formę saletrzano-amonową. Na takich plantacjach drugą dawkę azotu powinniśmy podać w zależności od przewidywanego plonu w postaci nawozu wolniej działającego, np. SULFAMMO 30 N-PROCESS, który oprócz azotu w formie amonowej i amidowej zawiera również bardzo istotną w uprawie zbóż siarkę (15% SO3) i magnez (3% MgO). Ponadto SULFAMMO 30 N-PROCESS tak samo jak SULFAMMO 23 N-PROCESS zawiera azot chroniony oraz substancje biostymulujące, które wspomagają wykorzystanie azotu zawartego w glebie pochodzącego z mineralizacji. Natomiast jeśli mamy uprawy prawidłowo rozkrzewione, to zalecamy zastosowanie najpierw SULFAMMO 30 N-PROCESS – ze względu na ochronę plantacji przed nadmierną liczbą rozkrzewień, która wpłynie na dużą ilość kłosów płonnych oraz spowoduje dużą presję chorób grzybowych. Wówczas na takich plantacjach w drugiej dawce azotu należy podać nawóz zawierający azot w postaci saletrzano-amonowej. Natomiast jeśli chodzi o strategię nawożenia zbóż, to przed zastosowaniem trzeciej dawki azotu – w szczególności w pszenicy, należy bacznie obserwować przebieg pogody, dlatego w tym miejscu zapraszam do mojego kolejnego artykułu, który będzie dotyczył nawożenia na kłos w późniejszym terminie.

Dr inż. Marcin Wieremczuk

Product Manager ds. Upraw Rolniczych

Timac Agro Polska

25.02

Kondycja ozimin – co warto wiedzieć zanim zrobimy lustrację wiosenną

Kondycja ozimin – co warto wiedzieć zanim zrobimy lustrację wiosenną Połowa lutego to okres, w... View Article

Kondycja ozimin – co warto wiedzieć zanim zrobimy lustrację wiosenną

Połowa lutego to okres, w którym znaczna część rolników (po grudniowo-styczniowej przerwie w pracach polowych), zaczyna znowu myśleć o swoich uprawach, zarówno tych już założonych – zbożach ozimych i rzepaku ozimym, jak również tych, które zasieją na wiosnę – zboża jare, kukurydza, rośliny bobowate. Uprawy jare chciałbym pozostawić jako temat mojego kolejnego artykułu, a w tym momencie przyjrzę się bliżej uprawom ozimym, które w pierwszej kolejności będą potrzebowały naszej interwencji – zarówno pod względem dokarmiania makroelementami, takimi jak: azot, potas, magnez i siarka oraz mikroelementami, tymi najważniejszymi dla konkretnych upraw (rzepak – bor i molibden, zboża – miedź i mangan), jak i tymi o mniejszym znaczeniu, jednak mającymi również wpływ na poziom plonowania (żelazo, sód itp.). Pamiętajmy też o tym, że nawet najlepsze nawożenie nie wykaże w pełni swojego działania, jeśli nie zadbamy o odpowiednią ochronę naszych plantacji. W celu optymalnego wykorzystania składników pokarmowych zawartych w nawozach, musimy zapewnić uprawom właściwą ochronę herbicydową, fungicydową i insektycydową. Ważna jest także regulacja pokroju łanu, czyli wykonanie zabiegu skracania roślin, ponieważ rośliny dobrze odżywione szczególnie azotem, często mają tendencję do wylegania, co może nam w końcowym efekcie zniweczyć cały wysiłek jaki włożyliśmy w prowadzenie uprawy.

Mając na uwadze to, że większość rolników chcąc uzyskać jak największy plon (i zysk) wybrała optymalną odmianę dostosowaną do warunków glebowo-klimatycznych w swoim gospodarstwie oraz zadba o prawidłową ochronę swoich upraw przed chwastami, chorobami grzybowymi i szkodnikami, przyjrzyjmy się teraz temu, co w pierwszej kolejności należy zrobić, żeby pobudzić nasze oziminy do szybkiego startu na wiosnę. Najskuteczniejszym sposobem do szybkiego startu ozimin wiosną jest prawidłowe odżywienie roślin składnikami pokarmowymi, czyli powinniśmy prawidło przeprowadzić nawożenie wiosenne. Oprócz odpowiedniej dawki poszczególnych pierwiastków, powinniśmy pamiętać również o tym, że to nie tylko dawka, ale również forma i termin dostarczenia poszczególnych składników pokarmowych roślinom ma znaczenie. Większość rolników w celu szybkiego startu i odpowiedniej regeneracji ozimin po zimie, nawozi swoje uprawy azotem, który jest pierwiastkiem najbardziej plonotwórczym, a efekty jego stosowania widać już po kilku dniach. Jednak dla prawidłowego odżywienia roślin oraz uzyskania plonów na odpowiednim poziomie i dobrej jakości, który pozwoli nam wygenerować zysk, musimy pamiętać również o innych ważnych pierwiastkach, które w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają na plonowanie roślin. Takimi pierwiastkami, które powinniśmy dostarczyć w okresie wczesno wiosennym, oprócz azotu są także: potas, siarka i magnez. Jednak ważne jest to, ile i kiedy podać poszczególnych składników pokarmowych, żeby były one maksymalnie wykorzystane przez rośliny, a zainwestowane w nawozy pieniądze się zwróciły. Jednym z najbardziej skutecznych sposobów jest przeprowadzenie lustracji upraw i przygotowanie na tej podstawie programu ich nawożenia, dostosowanego do każdego stanowiska. Jednak co zrobić jeśli nie przeprowadziliśmy jeszcze takiej lustracji, a warunki pogodowe w wielu rejonach Polski (brak okrywy śnieżnej oraz poranne przygruntowe przymrozki) stwarzają idealne warunki do wjazdu sprzętem rolniczym w pole. W tym miejscu zachęcam do sprawnego i szybkiego przeprowadzenia takiej lustracji, jeszcze przed rozpoczęciem nawożenia upraw. W celu fachowego i skutecznego przeprowadzenia lustracji pozimowej, zapraszam do skorzystania z pomocy doradców firmy TIMAC AGRO POLSKA, którzy działają na terenie całej Polski i chętnie pomogą Państwu przeprowadzić taką lustrację polową oraz ułożą program nawożenia, który pomoże efektywnie wykorzystać potencjał uprawy i zastosowanych wcześniej nawozów. Jeśli nie mieliście Państwo do tej pory sposobności przyjrzeć się pracy doradców TIMAC AGRO POLSKA, to serdecznie zapraszam do kontaktu poprzez stronę internetową firmy TIMAC AGRO POLSKA https://pl.timacagro.com/, gdzie znajdziecie namiary na naszych doradców pracujących w Państwa terenie. A co zrobić jeśli warunki pogodowe w niektórych rejonach Polski nie pozwalają przeprowadzić w tym momencie takiej lustracji, a chcemy choć w pewnym stopniu zaplanować dawki oraz rodzaj nawozów jakie będziemy potrzebowali na wiosnę na start? W takim przypadku warto oprzeć swoje wstępne programy nawożenia na kondycji upraw bezpośrednio przed okresem zimowania, czyli na lustracji przedzimowej. W tym miejscu wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, chciałem się podzielić kilkoma istotnymi danymi, jakie zebraliśmy razem z zespołem „Timac AgriCrops” przeprowadzając serwisy przedzimowe pszenicy ozimej i rzepaku ozimego na ternie całego kraju. W sumie razem z zespołem przeprowadziliśmy serwisy na ponad 1.000 ha rzepaku ozimego oraz 500 ha pszenic ozimych i na ich podstawie zebraliśmy szczegółowe dane, w jakiej kondycji oziminy weszły w okres zimy.

Najpierw przyjrzyjmy się rzepakowi – ze względu na to, że jest to roślina, która przez znacznie dłuższy czas narażona była na działanie czynników atmosferycznych. Obsada rzepaku ozimego w Polsce wynosiła średnio 43 rośliny/m2, jednak zdarzały się plantacje, na których obsada wynosiła od nieco ponad 18 roślin/m2 aż do 63 roślin/m2. Kolejnym ważnym parametrem informującym o stopniu rozwoju rzepaku jest liczba liści. Średnio rzepaki wykształciły – od momentu siewu do wejścia w okres zimowania – prawie 11 liści, natomiast serwisowaliśmy uprawy, gdzie tych liści było nieco ponad 6 do maksymalnie 18. Średnica szyjki korzeniowej również jest ważnym parametrem wpływającym na przezimowanie. W Polsce na serwisowanych polach rzepaku ozimego szyjka korzeniowa miała około 1,5 cm średnicy, jednak były plantacje, gdzie szyjka korzeniowa miała 0,7 cm aż do 3 cm. Kolejnym istotnym elementem wpływającym na przezimowanie oraz na odżywienie roślin jest długość korzenia. Średnia jego długość wynosiła niespełna 21 cm. Jednak były rzepaki, których korzenie miały niecałe 12 cm, ale również takie, gdzie korzeń miał ponad 31 cm.

 

POLSKA Obsada szt./m2 Liczba liści Średnica szyjki korzeniowej w cm Długość korzenia w cm
Średnia 43,5 10,8 1,5 20,9
Minimum 18,7 6,1 0,7 11,7
Maksimum 63,3 18,0 3,0 31,2

 

Na podstawie danych zebranych przez zespół „Timac AgriCrops” rzepaki weszły w okres zimowania w dobrej kondycji i powinny dobrze przezimować (jeśli lokalnie nie wystąpiły znaczne spadki temperatury, przy braku okrywy śnieżnej). Jednak nie zapomninajmy o tych słabszych rzepakach, które weszły w okres spoczynku zimowego z średnicą szyjki korzeniowej poniżej 1 cm oraz płytkim systemie korzeniowym poniżej 15 cm. Ponadto musimy wziąć również pod uwagę to, że z powodu szybkiego wzrostu rzepaków wiele z nich ma wyniesioną zbyt mocno szyjkę korzeniową, co może spowodować większą podatność na przemarznięcia. W takim przypadku warto będzie wspomóc rzepak (poza prawidłowym odżywieniem składnikami pokarmowymi) również zastosowaniem biostymulacji, w celu szybkiej jego regeneracji, podając Glicynę-Betainę, która jest naturalnym antystresantem oraz zeatynę, która wpływa na lepszy wzrost i rozwój systemu korzeniowego, dzięki czemu roślina będzie mogła lepiej pobierać składniki pokarmowe z gleby. Zarówno zeatynę, jak i Glicynę-Betainę znajdziecie Państwo w produktach Fertiactyl Starter i Fertiactyl Radical (w kompleksie Fertiactyl), które w szybki sposób pomogą zregenerować rzepaki po okresie zimowania.

Przechodząc do pszenicy ozimej, chciałbym omówić kilka ważnych parametrów wpływających na dobre jej przezimowanie, co w przyszłości może przełożyć się na bardzo dobre przezimowanie tej uprawy. Podczas przeprowadzania serwisów przedzimowych przez zespół „Timac AgriCrops” zaobserwowaliśmy, że pszenice były bardzo zróżnicowane. Ich rozwój w znacznym stopniu zależał od terminu siewu. Bezpośrednio przed zimą, pszenice na serwisowanych polach posiadały średnio niespełna 6 liści. Jednak były plantacje, w których pszenice miały od 1 do prawie 11 liści. Liczba rozkrzewień jest również kluczowym parametrem mówiącym o rozwoju pszenicy. Pszenice średnio miały nieco ponad 2 rozkrzewienia, jednak ich liczba wahała się od plantacji nierozkrzewionych, do posiadających średnio prawie 4 rozkrzewienia. Ponadto, tak jak wspominałem już wcześniej, długość korzenia jest i tu istotnym parametrem decydującym głównie o odżywieniu roślin, co przekłada się na większą odporność roślin na niekorzystne warunki pogodowe. W Polsce, na podstawie danych z serwisowanych pól, średnia długość korzenia pszenicy wynosiła niespełna 9 cm, i wahała się od 5 do 13 cm w zależności od terminu siewu, zastosowanego nawożenia jesiennego oraz zwięzłości gleby.

POLSKA Liczba liści podczas serwisu Liczba rozkrzewień Długość korzenia
Średnia 5,6 2,4 8,6
Minimum 1,0 0,0 5,0
Maksimum 10,9 3,8  13,2

 

Na podstawie serwisów przedzimowych możemy stwierdzić również, że pszenice weszły w okres zimowania w dobrej kondycji i powinny dobrze przezimować. Jednak należy także pamiętać o tych plantacjach, które były późno siane po kukurydzy oraz burakach cukrowych i nie zdążyły się rozkrzewić w okresie jesiennym. W celu lepszego dokrzewienia upraw w okresie wiosennym oraz wzmocnienia rozkrzewień wytworzonych jesienią, warto jest zastosować miedź, której pszenica i inne zboża potrzebują około 8,5-9,0 g/tonę ziarna + odpowiednią ilość słomy. Ponadto trzeba mieć na uwadze to, iż miedź korzystnie:

 • stymuluje rozwój systemu korzeniowego,
 • stymuluje krzewienie zwłaszcza u zbóż nierozkrzewionych,
 • zapobiega redukcji źdźbeł kłosonośnych, zwłaszcza u zbóż już rozkrzewionych,
 • kontroluje metabolizm azotu.

Innym ważnym mikroelementem wpływającym pozytywnie na początkowy rozwój zbóż jest mangan, którego pszenica pobiera 90 g/tonę ziarna + odpowiadającą ilość słomy. Natomiast inne zboża pobierają od 70 g/tonę w przypadku jęczmienia do 200 g/tonę w przypadku owsa.

Rola manganu polega na:

 • stymulacji pobierania fosforu z gleby,
 • kontrolowaniu gospodarki azotem,
 • poprawie zdrowotności roślin.

W celu szybkiego i sprawnego przywrócenia pełnej produktywności łanów zbóż zachęcam do zastosowania w fazie krzewienia Fertilider Tonic, który oprócz ważnych mikroelementów jak miedź i mangan, zawiera również kompleks biostymulujący Seactiv. W jego składzie znajduje się m.in.  Glicyna-Betaina, która jest naturalnym antystresantem i redukuje stresy powstałe w okresie zimowym i wczesno wiosennym oraz IzoPentyl Adeniny, który przyśpiesza transport składników pokarmowych z korzenia do wnętrza rośliny oraz produktów fotosyntezy z liści do organów generatywnych. Ponadto kompleks ten zawiera aminokwasy, czyli najlepszy nośnik mikroelementów do wnętrza rośliny. To dzięki aminokwasom – miedź i mangan – może swobodnie wnikać do rośliny nawet przy zamkniętych aparatach szparkowych oraz przy małej powierzchni chłonnej liścia.

 

Serdecznie zapraszam Państwa do czytania moich kolejnych artykułów dotyczących tego, jak prawidłowo prowadzić plantacje różnych roślin rolniczych w celu efektywnego gospodarowania i uzyskiwania wysokich plonów.

Dr inż. Marcin Wieremczuk

 

16.01

Konferencja warzywnicza CRACOVIA HORTI 2019

Zaproszenie na konferencję warzywniczą CARCOVIA HORTI 2019 29 stycznia 2019 (wtorek) o godz. 10:00 Uniwersytet... View Article

Zaproszenie na konferencję warzywniczą
CARCOVIA HORTI 2019
29 stycznia 2019 (wtorek) o godz. 10:00

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Centrum Kongresowe
al. 29 Listopada 46
31-425 Kraków

 • 10:00-10:15
  Rozpoczęcie i przywitanie gości
  Łukasz Peroń (Timac Agro Polska)
 • 10:15-10:45
  Rynek warzyw w Polsce i perspektywy rozwoju
  dr Marcin Bartczak (e-warzywnictwo.pl)
 • 10:45-11:15
  Fertygacja w kontekście zmian klimatyczno-pogodowych
  Prof. dr hab. Waldemar Treder (Instytut Oogrodnictwa w Skierniewicach)
 • 11:15-11:45
  Zagrożenia związane z brakiem zmianowania w uprawie warzyw
  dr hab. Iwona Domagała-Światkiewicz (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • 11:45-12:15
  Interpretacja wyników badań gleby oraz umiejętne ustalanie dawek pokarmowych
  Karol Majchrowski (Timac Agro Polska)
 • 12:15-14:00
  Przegląd stoisk wystawców i poczęstunek
 • 14:00-14:30
  Kierunki w hodowli odmian warzywniczych
  Ireneusz Ruciński, Paweł Glanowski (Bejo)
 • 14:30-15:00
  Produkcja wczesnej rozsady warzyw-dobre praktyki. Najnowszy sposób na śmietkę – zaprawianie rozsady
  Andrzej Szymański (GPR Krasoń), Marek Dąbrowski (FMC)
 • 15:00-15:30
  Najważniejsze aspekty w ochronie warzyw kapustnych i korzeniowych
  Radosław Suchorzewski (Bayer)
 • 15:30-16:00
  Podsumowanie konferencji oraz dyskusja z ekspertami
14.01

Timac Agro Polska uczestniczyło w TSW 2019

W dniach 9 i 10 stycznia 2019 r. w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie k.... View Article

W dniach 9 i 10 stycznia 2019 r. w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie k. Warszawy, firma Timac Agro Polska uczestniczyła w IX edycji Targów Sadownictwa i Warzywnictwa – TSW 2019. Już po raz VI firma nasza była Patronem tego wydarzenia w kategorii nawozy. W ciągu dwóch dni targi odwiedziło prawie 15 tys. osób (wejście na targi było rejestrowane), a nasze dwa stoiska (VIProom i stoisko ogólne) kilkaset osób. Nasi doradcy udzielili setek porad odwiedzającym nas producentom owoców i warzyw, a nasi specjaliści przedstawili pięć prezentacji na czterech panelach tematycznych konferencji towarzyszącej targom. Łącznie na targach wykładów wysłuchało blisko 3.000 osób, ponad 2.000 osób skorzystało z wiedzy prelegentów, oglądając bezpośrednie transmisje wybranych wykładów przez Internet. Nasze wykłady cieszyły się także sporym zainteresowaniem. Ten rok był dla nas o tyle szczególny (co było widać także w wizualizacji na stoiskach), że firm Timac Agro obchodzi 60-cio lecie swojej działalności.
TSW to największa w Polsce impreza branżowa dla producentów owoców i warzyw. Na łącznej powierzchni wystawienniczej prawie 24 tys. m² (2,4 ha), swoją ofertę zaprezentowało 386 wystawców z kraju i z zagranicy – w stosunku do zeszłego roku do grona wystawców dołączyły aż 66 nowe firmy. W tym roku obecne były firmy z takich krajów, jak: Luksemburg, Korea Południowa, Kamerun, Holandia, Włochy, Belgia, Dania, Francja, Austria, Niemcy, USA, Turcja czy Wielka Brytania.
Już dziś serdecznie zapraszamy naszych klientów i inne zainteresowane osoby do odwiedzenia nas na przyszłorocznych targach – TSW 2020, które odbędą się w tej samej lokalizacji 9 i 10 stycznia 2020 roku. Do zobaczenia!

07.01

Timac Agro Polska serdecznie zaprasza na Targi Sadownictwa i Warzywnictwa!

Już 9 stycznia 2019 r. rusza kolejna edycja dwudniowych Targów Sadownictwa i Warzywnictwa – TSW... View Article

Już 9 stycznia 2019 r. rusza kolejna edycja dwudniowych Targów Sadownictwa i Warzywnictwa – TSW 2019, które odbędą się w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie k. Warszawy, Al. Katowicka 62, Wolica 114 D. Firma Timac Agro Polska już po raz siódmy jest Patronem tej jednej z największych ogrodniczych imprez targowych w Polsce i w tej części Europy. Osobą, która o 10.00 rano na scenie głównej weźmie udział w oficjalnym otwarciu TSW 2019 jest Prezes Timac Agro Polska Pani Agata Stolarska.

Miło nam będzie gościć Państwa na naszych stoiskach! Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy – zarówno naszych klientów, jak i wszystkich zainteresowanych – na nasze dwa stoiska targowe: nr B64 i B71 (VIP-room). Na tych stoiskach znajdziecie Państwo kompetentną i fachową obsługę w osobach naszych Doradców Techniczno-Handlowych i Specjalistów, którzy z chęcią przedstawią Państwu naszą ofertę produktową i odpowiedzą na Państwa pytania związane z nawożeniem upraw sadowniczych, jagodowych i warzywniczych. Na stoisku będzie się także można konkretnie umówić z doradcą na spotkanie w swoim gospodarstwie. Stoisko VIP-room przeznaczone jest w szczególności dla klientów naszej firmy, którzy obsługiwani są w programie VIP. Będzie się tam można zapoznać m.in. z naszym nowym produktem serwisowym HORTI-crops, który będzie realizowany przez naszych doradców w ramach serwisu posprzedażowego w formule VIP.

Targom TSW towarzyszą jak co roku specjalistyczne konferencje branżowe: sadownicza, truskawkowa, warzywnicza i ekologiczna. Wśród wykładowców są polscy i zagraniczni specjaliści, naukowcy oraz praktycy, także pracownicy firmy Timac Agro Polska.  W tym roku na konferencji nasi pracownicy zaprezentują następujące tematy:

Dzień pierwszy – 9 stycznia 2019 (środa)

Sala 3  

Ekologia w ogrodnictwie – czy to się opłaca?

 • 10:10 – 10:45     Rolnictwo ekologiczne w Polsce z perspektywy UE – Maciej Sroczyński
 • 12:35 – 13:00     Ekologicznie, bezpiecznie, opłacalnie. Czym i jak nawozić? – Inez Gamrat

Sala 2

Konferencja truskawkowa

 • 12:50 – 13:15     Rozwiązanie kluczowych problemów w uprawie, poprzez odpowiednie nawożenie i biostymulację, niezbędnym warunkiem do osiągnięcia wysokich plonów truskawki deserowej – Jacek Witkowski
 • 14.45-15.30       Finał Loterii Jagodnika i wręczenie nagród na scenie – nagroda główna (skuter) i nagrody towarzyszące (zestaw nawozów płynnych) ufundowane przez firmę Timac Agro Polska; nagrody będzie wręczał Dyrektor Marketingu Timac Agro Polska  Łukasz Peroń.

Dzień drugi – 10 stycznia 2019 (czwartek)

Sala 3

Konferencja warzywa polowe

 • 13:20 – 13:45     Nawożenie i biostymulacja w trudnych warunkach uprawy warzyw – Karol Majchrowski

Sala 2

Konferencja sadownicza

14:10 – 14:35     Specjalistyczny serwis gospodarstw sadowniczych drogą do opłacalnej produkcji      – Mateusz Nowacki

 

Godziny otwarcia targów TSW 2019:

 • środa 9 stycznia 2019 – 9:00 – 17:00
 • czwartek 10 stycznia 2019 – 9:00 – 16:00

Stoiska Timac Agro Polska

 • Hala F, B71 – Stoisko VipRoom, HortiCrops – Timac Agro Polska
 • Hala F, B64 – Główne stoisko – Timac Agro Polska

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia!

05.11

Kampania “Gwiazdka na TOPie” ruszyła

Ruszyła kolejna kampania Timac Agro Polska – “Gwiazdka na TOPie”. Zapraszamy na naszą strone poświęconą tej... View Article

Ruszyła kolejna kampania Timac Agro Polska – “Gwiazdka na TOPie”. Zapraszamy na naszą strone poświęconą tej kampanii. Tam znajdziecie Państwo wszystkie szczegfóły dotyczące bieżącej promocji.

Szczegóły kampanii “Gwiazdka na TOPie”

14.06

Timac Agro Polska sponsorem XLII edycji OWiUR

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (OWiUR) to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy... View Article

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (OWiUR) to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych w rolnictwie organizowany w naszym kraju. Pierwszą olimpiadę zorganizowano w 1976 r. w Siedlcach. Na początku tego konkursu odbywają się eliminacje szkolne, potem eliminacje okręgowe – uczestniczą w nich najlepsi uczniowie z etapu szkolnego. Trzeci etap to finał olimpiady, w którym udział biorą najlepsi uczestnicy z eliminacji okręgowych. Egzaminy składają się z części pisemnej i praktycznej. Zajęcie miejsc 1-3 w eliminacjach centralnych skutkuje otrzymaniem indeksu na wybraną uczelnię rolniczą w kraju, na dowolny kierunek studiów dziennych. Organizatorem tych zmagań jest Komitet Główny OWiUR, który działa przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Konkursowi patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Eliminacje centralne XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, odbyły się w tym roku 7-8 czerwca, na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W bieżącym roku, w eliminacjach centralnych udział wzięło 225 uczniów ze szkół rolniczych, ogrodniczych i leśnych z terenu całej Polski. W czwartek (07.06.) uczniowie uczestniczący w zmaganiach olimpijskich rozwiązywali testy, które miały zweryfikować ich wiedzę teoretyczną, potem odbyły się egzaminy praktyczne. W każdym z 11 bloków tematycznych w teście należało odpowiedzieć na 60 pytań. Z części teoretycznej (testu) uczestnicy mogli uzyskać maksymalnie 60 punktów, tak samo jak i z części praktycznej, czyli w sumie 120. W tym roku najlepszy wynik to 114 punktów. – To naprawdę wybitne osiągnięcie – zaznaczył Prof. Radecki, honorowy przewodniczący OWiUR – który ubolewał na tym, że od lat nie udaje się pobić historycznego rekordu 117 punktów. Jak mówili uczestnicy pytania wcale nie są łatwe.

Sponsorem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych była w tym roku także firma Timac Agro Polska, która przekazała środki na nagrody dla laureatów eliminacji centralnych. Pracownicy Timac Agro Polska uczestniczyli także w eliminacjach okręgowych OWiUR (w 9 okręgach na uczelniach i w szkołach rolniczych) oraz w eliminacjach centralnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, gdzie na specjalnie przygotowanych stoiskach rozdawali uczestnikom materiały piśmiennicze, notatniki i broszurę o firmie. Udzielali także informacji i odpowiadali na pytania zainteresowanej młodzieży.

Na spotkaniu podsumowującym i zamykającym tegoroczną edycję olimpiady w piątek (08.06.), na którym ogłoszono oficjalne wyniki, rozdano laureatom w poszczególnych kategoriach nagrody oraz dyplomy. W imieniu Pani Agaty Stolarskiej, Prezes Zarządu Timac Agro Polska, 11 wyróżnionym osobom dyplomy i nagrody wręczył Pan Maciej Sroczyński, PR Manager Timac Agro Polska. W planach firma ma jeszcze – ale to już po wakacjach, spotkania z młodzieżą w wybranych szkołach rolniczych uczestniczących w OWiUR, gdzie jej doradcy opowiedzą uczniom o nawożeniu roślin oraz żywieniu zwierząt.

Firma Timac Agro Polska stara się być w częstym kontakcie z młodzieżą uczącą się w średnich szkołach rolniczych oraz studiującą na uczelniach rolniczych (kierunki produkcja roślinna i zwierzęca). W ubiegłym i tym roku, nasi pracownicy uczestniczyli m.in. w spotkaniach ze studentami na Wydziałach Ogrodniczych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie i Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, gdzie przedstawili prezentację o firmie i nawożeniu roślin ogrodniczych z biostymulacją. W tym roku braliśmy także udział w targach pracy na kilku uczelniach, m.in. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Poznaniu i na SGGW w Warszawie. W przyszłości, kontakty te będą zdecydowanie bardziej intensywne, ponieważ współpraca z młodzieżą jest dla naszej firmy priorytetowa. W młodych ludziach widzimy przyszłość naszej firmy… Tak więc, do zobaczenia!

14.06

Panorama Pól Timac Agro Polska 2018

W dniu 5 czerwca 2018 r. spotkaniem na poletkach Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Śremie... View Article

W dniu 5 czerwca 2018 r. spotkaniem na poletkach Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Śremie rozpoczęła się kolejna, V już edycja spotkań polowych Timac Agro Polska, organizowanych pod nazwą „Panorama Pól”. Spotkanie w Śremie zaczęło się o godzinie 11.00. Przez poletka pokazowe przeszło kilka zorganizowanych grup klientów, którzy oprowadzani byli przez doradców firmy. W punktach konsultacyjnych specjaliści i doradcy z firmy Timac Agro Polska informowali rolników o uprawach i zastosowanych nawozach.

W tym roku zaprezentowaliśmy technologie nawożenia pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, jęczmienia jarego, kukurydzy, rzepaku ozimego, buraka cukrowego. Motywem przewodnim było w tym roku Sulfammo N-PROCESS, a więc azot. Gościem specjalnym „Panoramy Pól” w Śremie był prof. dr habil. Witold Grzebisz – znany ekspert w dziedzinie nawożenia z Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który mówił rolnikom m.in. o nawożeniu azotowym i zapotrzebowaniu różnych upraw na ten i inne składniki pokarmowe, w różnych fazach rozwojowych.

Na Panoramie w Śremie było też stoisko Działu „Animal Nutrition”, na którym nasi zootechnicy udzielali rolnikom porad z zakresu żywienia zwierząt oraz prezentowali ofertę bloków mineralnych i dodatków paszowych Timac Agro. W spotkaniu uczestniczyło ok. 300 rolników z województw: wielkopolskiego, lubuskiego, opolskiego, i zachodnio-pomorskiego. Po części polowej miała miejsce część integracyjno-rozrywkowa połączona z biesiadą pod namiotem przy potrawach grillowanych i bufecie sałatkowym oraz licznych konkursach.

Miesiąc czerwiec upływa w firmie Timac Agro Polska pod znakiem Panoramy Pól. Do tej pory odbyły się już dwa spotkania – poza tym w Śremie, również to w Zakładzie Produkcyjno-Doświadczalnym „Bałcyny” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 8 czerwca br. wzięli w nim udział rolnicy z trzech województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i części mazowieckiego, w liczbie ok. 150. Poletka doświadczalne zlokalizowane były w Zakładzie Produkcyjno-Doświadczalnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego „Bałcyny” w miejscowości Lipowo w powiecie ostródzkim, w woj. warmińsko-mazurskim. W tym roku zaprezentowaliśmy tam technologie nawożenia pszenicy ozimej, kukurydzy i rzepaku jarego. Na poletkach doświadczalnych jak co roku czekał na rolników prof. dr hab. Krzysztof Jankowski, ekspert w dziedzinie uprawy rzepaku z Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie. O występowaniu szkodników w poszczególnych uprawach informowała dr Marta Damszel, fitopatolog z tej samej jednostki naukowej, która podczas lustracji pól podkreślała, że rok 2018 to zdecydowanie rok szkodników.

Ostatnia w tym roku Panorama Pól odbędzie się 21 czerwca br. w Dębnie, w Rolniczo-Wytwórczym Kombinacie Spółdzielczym A. Paśki, w woj. podkarpackim. Serdecznie zapraszamy jeszcze w tym, i kolejnym roku!