01.04

Maksymalne korzyści z gnojowicy – jak to zrobić?

Nie wnikając w przyczyny takiego stanu rzeczy, faktem jest że przybywa na polskiej wsi coraz... View Article

Nie wnikając w przyczyny takiego stanu rzeczy, faktem jest że przybywa na polskiej wsi coraz więcej budynków inwentarskich, w których zwierzęta utrzymywane są na rusztach. Zamiast obornika jako nawóz organiczny pozyskujemy tutaj gnojowicę – płynną mieszaninę odchodów, moczu i wody. Skład i wartość nawozowa zależą od gatunku zwierząt, technologii karmienia i pojenia zwierząt. Gnojowica bydlęca i świńska nieco różnią się od siebie.

wylew_gnojowicyO ile potas jest dostępny praktycznie natychmiast po wylewie gnojowicy na glebę, to z azotem, a głównie z fosforem już tak łatwo nie jest. Aby fosfor i ogromna część azotu mogły być dostępne dla roślin jako składniki pokarmowe, muszą ulec procesowi mineralizacji czyli najogólniej rzecz biorąc muszą być dzięki aktywności mikroflory glebowej rozłożone do prostych związków mineralnych możliwych do pobrania przez roślinę. Tak więc to właśnie od aktywności mikroflory glebowej zależy stopień wykorzystania gnojowicy jako nawozu! Dlatego w wielu opracowaniach podaje się, że efektywność wykorzystania azotu dostarczanego w gnojowicy waha się w bardzo szerokim zakresie od 30 do 70%. Obok mineralizacji musimy uwzględnić czas – chcemy bowiem aby składniki uwalniały się stopniowo, wraz z przebiegiem wegetacji. Tutaj sprzyja nam natura, gdyż w okresie od kwietnia do końca sierpnia temperatury są najwyższe, co sprzyja rozwojowi mikroflory. Aby ten rozwój mikroflory był jak najintensywniejszy, należy dostarczyć im jeszcze składników pokarmowych i budulcowych.

slurry_roundTaka idea przyświecała badaczom z grupy Roullier, którzy stworzyli specjalny dodatek do gnojowicy o nazwie Slurry Activ. Jest to nowe rozwiązanie (narzędzie), które powoduje szybsze i dłuższe uwalnianie większych ilości składników pokarmowych z gnojowicy, przede wszystkim azotu, co w efekcie przekłada się na wyższą produktywność roślin. Slurry Active, zawiera w swoim składzie specjalnie dobrane składniki odżywcze (10% N, 5% K, 3% NaO, 0,2% B, 0,1 Cu, 0,1% Zn) oraz kompleks Min’UP – będący koloidalną mieszaniną składników organicznych i stymulatorów mikroorganizmów glebowych. Produkt ten przyśpiesza mineralizację gnojowicy i stymuluje pobieranie składników odżywczych przez rośliny. W znaczącym stopniu zwiększa on aktywność hydrolityczną gleby (53% 5 dni po aplikacji, 21% 40 dni po aplikacji) oraz mineralizację azotu (39% 28 dni po inkubacji, 38% 56 po inkubacji). Dzięki szybszej mineralizacji azotu uwalniany jest azot szybko dostępny dla roślin.

W doświadczeniach przeprowadzonych w 2014 r. w Gospodarstwie Rolnym Pana Marcina Sikory w Goleszowie Powiat Cieszyński, w trawach nawożonych gnojowicą z dodatkiem Slurry Activ w dawce 30 m3/ha, indeks określający wchłanianie slurry_grassazotu przez rośliny (NBI), określony krótko przed I-wszym pokosem traw wzrósł o 23% w porównaniu do kontroli, gdzie zastosowano tylko samą gnojowicę bez dodatku nowego produktu. Oznacza to wzrostu efektu szybkiego pobierania azotu. Przełożyło się to na plonowanie roślin. W tych samych doświadczeniach stwierdzono wzrosty: plonu zielonki z ha + 15%, plonu S.M. z ha + 26%, plonu białka z ha + 13% (średnia z 3 pokosów). Zastosowanie Slurry Activ spowodowało zdecydowany wzrost plonu zielonej i suchej masy z ha, co w konsekwencji dało 170 kg białka więcej z ha. W tym samym roku w doświadczeniach przeprowadzonych w Gospodarstwie Rolnym Pana Andrzeja Wójcika w Wiskienicy Dolnej, w Powiecie Łowickim, uzyskano podobne wyniki: plonu zielonki z ha + 10%, plonu S.M. z ha + 36%, plonu białka z ha + 50% (średnia z 3 pokosów). Wzrost suchej masy w każdym pokosie dał w efekcie 400 kg białka więcej. Średni przyrost plonu białka ze wszystkich doświadczeń w trwałych użytkach zielonych przeprowadzonych na terenie całego kraju wyniósł +29%.

Gnojownicę jako nawóz organiczny stosuje się głównie przed rozpoczęciem wegetacji roślin. Ważne jest, aby duże dawki gnojowicy (zwłaszcza na glebach lekkich) nie poprzedzały bezpośrednio wysiewu roślin, ponieważ wydzielający się z gnojowicy amoniak może uszkodzić, a nawet zniszczyć, system korzeniowy wschodzącej rośliny. Zakłada się przy tym, iż składniki pokarmowe i substancje organiczne zawarte w gnojowicy powinny przyczynić się do zwiększenia żyzności gleby i podniesienia plonów, bez zagrożenia zanieczyszczeniem związkami biogennymi środowiska wód gruntowych. Stosowanie gnojowicy w sposób niekontrolowany stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego. Przepisy prawne Unii Europejskiej zezwalają na zastosowanie nawozów naturalnych (gnojowicy, gnojówki, obornika) w ilości nie przekraczającej 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 hektar użytków rolnych. Wymagania stawiane budowlom rolniczym służącym do magazynowania obornika, gnojowicy i gnojówki podaje Ustawa z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu.

W przypadku stosowania gnojowicy przez wiele lat w dawkach przekraczających potrzeby pokarmowe roślin, mogą ujawnić się symptomy zmęczenia gleby objawiające się obniżonym plonowaniem roślin.

Warto jednak uwzględnić gnojowicę w programie nawożenia upraw w gospodarstwie, jako element uzupełniający odżywianie roślin uprawnych. Dodatek Slurry Activ zwiększa dostępność azotu i fosforu z gnojowicy, co pozwala ograniczyć zakupy nawozów mineralnych. Dobrze rozłożona gnojowica poprawia własności fizykochemiczne gleby.

rodzaj_obornikaŹródło: IUNG Puławy

 

Aleksander Gruszko

Maciej Sroczyński

 

 

 

21.02

TOP-PHOS® innowacyjnym produktem targów TSW 2015

Z przyjemnością informujemy, że TOP-PHOS® – nowa forma fosforu otrzymał nagrodę im. Prof. Szczepana A.... View Article

Z przyjemnością informujemy, że TOP-PHOS® – nowa forma fosforu otrzymał nagrodę im. Prof. Szczepana A. Pieniążka za najbardziej innowacyjny i wnoszący istotny wkład w rozwój polskiego ogrodnictwa produkt.

Nagroda została przyznana podczas odbywających się w Warszawie w dniach 19-20 lutego Targów Sadownictwa i Warzywnictwa 2015 – największego spotkania dedykowanego producentom owoców i warzyw.

W skład kapituły przyznającej nagrody wchodzili:

1. prof. dr hab. Franciszek Adamicki (dyrektor Instytutu Ogrodnictwa
w Skierniewicach)
2. dr inż. Grzegorz Doruchowski (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach)
3. dr inż. Adam Ekielski (SGGW Wydział Inżynierii Produkcji),
4. Witold Boguta (prezes KZGPOiW)
5. Adam Fura (dyrektor Oddziału ŚODR w Sandomierzu)
6. Mariusz Podymniak (Hortus Media Sp. z o.o.)
7. Jacek Kłudka (prezes Oficyny Wydawniczej Oikos Sp. z o.o.)

Cieszymy się, że poprzez nasze produkty możemy przyczyniać się do rozwoju polskiego ogrodnictwa.

Timac Agro Polska 2015

mIMG_2418 mIMG_7265 mIMG_7266

22.10

Konferencja TOP-PHOS® – nowy wymiar fosforu

Niewątpliwie rolnictwo jest jedną z najprężniej rozwijających się branży gospodarki światowej. Jednak, co istotne, każdy... View Article

Niewątpliwie rolnictwo jest jedną z najprężniej rozwijających się branży gospodarki światowej. Jednak, co istotne, każdy skok rozwojowy poprzedzony był pojawieniem się tzw. kamienia milowego – wynalazku, zjawiska, czy rozwiązania, które na zawsze odmieniło oblicze danej dziedziny.

Nie inaczej sprawy mają się w rolnictwie, gdzie w dobie coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań, wciąż nierozwiązanych pozostaje wiele bazowych problemów… Drodzy Państwo, przed Wami epokowa i długo wyczekiwana rewolucja – TOP-Rewolucja!

W dniach 16-17 października w Kompleksie Hotelowym OSSA koło Rawy Mazowieckiej, odbyła się już czwarta konferencja TIMAC Agro Polska. To, co jest szczególnie istotne to fakt, że mimo wielu istotnych zagadnień poruszanych w trakcie poprzednich konferencji, żadna nie odciśnie się tak intensywnym piętnem – piętnem rzecz jasna pozytywnym – jak ostatnia jej odsłona!

Tegoroczna konferencja zgromadziła przeszło 420 zaproszonych gości, na czele z najlepszymi polskimi rolnikami, reprezentantami świata nauki – zarówno z Polski, jak i z zagranicy, czy szerokim gremium przedstawicieli mediów. Wszystko to, by przedstawić rozwiązanie, które jest kolejną rewolucją i jednocześnie innowacją za którą stoi TIMAC Agro!

Wśród zaproszonych gości, głównym prelegentem konferencji TOP-PHOS® – NOWY WYMIAR FOSFORU, był Josemaria Garcia Mina – wicedyrektor działu Badań i Rozwoju w TIMAC Agro International, który w pełen pasji i charyzmy sposób opowiedział czym właściwie jest technologia chronionego fosforu TOP-PHOS®.

Technologia ta, pozwala zwiększyć nawet do 90% ilość przyswajalnego fosforu, co wiąże się w oczywisty sposób z poprawą plonowania i parametrów plonu upraw jarych, poprzez minimalizowanie uwsteczniania się tego składnika w niekorzystnych warunkach, jak niskie pH czy jony glinu lub żelaza w glebie. Jak wiemy czynniki te skutecznie blokują wykorzystanie tego kluczowego składnika. – Na takie rozwiązanie czekaliśmy setki lat od odkrycia fosforu jako jednego z głównych składników pokarmowych. Teraz, dzięki opatentowanej technologii TOP-PHOS®, rozwiązania są w zasięgu ręki, czego nie da się porównać z żadnymi innymi rozwiązaniami obecnymi na rynku – przekonywał Josemaria Garcia Mina.

Ogromnym wsparcie dla nowatorskiej technologii TOP-PHOS®, były prezentacja znamienitych polskich przedstawicieli świata nauki w osobach profesorów poznańskiego Uniwersytetu Rolniczego – prof. Witolda Grzebisza oraz prof. Tadeusza Michalskiego. Prezentacje obu prelegentów pozwoliły przybliżyć problematykę odżywiania fosforem, jako szczególnie wrażliwym składnikiem (prof. Grzebisz) oraz trendy i zagrożenia w uprawie kukurydzy (prof. Michalski).

Zespół TIMAC Agro Polska był reprezentowany przez Zarząd firmy w osobach Prezes Agaty Stolarskiej i Dyrektor Zarządzającej Agnieszki Egberss, które przywitały gości i przeprowadziły przez całą konferencję. Natomiast sam kompleks TOP-PHOS® byłby niczym bez możliwości jego praktycznego zastosowania! Zadanie prezentacji nowej linii produktów, które szturmem otworzyły konferencję i które – można śmiało powiedzieć – wyznaczają nowy trend w rozwoju rynku zaawansowanych nawozów fosforowych, spoczęło na barkach Dyrektora Marketingu Pawła Kocela oraz Product Managera Wojciecha Prokopa.

Prezentacja oferty TAP, była uzupełniona o wystąpienia Product Managera Bartłomieja Anioły, który zgromadzonej publiczności przypomniał rewolucyjną technologię nawozów mikrogranulowanych reprezentowanej przez PHYSIOSTART, który w ciągu ostatnich lat zrewolucjonizował rynek nawozów dedykowanych uprawie kukurydzy czy np. buraków.

Tradycyjnie już po części „dla duszy”, pojawiła się część „dla ciała”, gdzie zgromadzeni licznie gości, mogli zrelaksować się, ale też powymieniać poglądy przy odpowiedniej oprawie audiowizualnej. A konstruktywnym dyskusjom nie było końca…

Wszystkim gościom dziękujemy za obecność na tak ważnym dla nas wydarzeniu – premierze technologii TOP-PHOS® w Polsce!

mPicture 1 mPicture 2 mPicture 3 mPicture 4 mPicture 5 mPicture 6 mPicture 7

12.08

Nagrodzeni w loterii „8 nawozów – wiele możliwości”

W dniu 15 lipca odbyło się długo oczekiwane losowanie nagród w loterii „8 nawozów –... View Article

W dniu 15 lipca odbyło się długo oczekiwane losowanie nagród w loterii „8 nawozów – wiele możliwości” zorganizowanej przez Timac Agro Polska, w której główną nagroda był Jeep Wrangler Unlimited!

Spośród tysięcy nadesłanych kuponów, Komisja wylosowała 5 zwycięzców loterii. I tak główna nagroda – Jeep Wrangler Unlimited – trafiła w ręce Waldemara Kornatowskiego z Gospodarstwa Rolnego w Kolonii Bisztynek! Kolejne nagrody – dwa motory Kawasaki trafiły do Antoniego Jurewicza z Domina Rol Sp. z o.o. z miejscowości Stare Strącze oraz Alfreda Borowskiego z Gosprol w Gądkowie Wielkim. Kolejnymi dwoma zwycięzcami, którzy otrzymali rowery górskie Wheeler zostali Zbigniew Kawalec z Gospodarstwa Warzywnego w Pardocinie oraz Marek Stelmaszyk z Gospodarstwa Rolnego MEP Stelmaszyk w Nowym Gorzycku.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 8 sierpnia w hotelu Remes w Opalenicy. W imieniu Timac Agro Polska nagrody wręczyły: Prezes Zarządu Agata Stolarska oraz Dyrektor Zarządzający Agnieszka Egberss. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy wygranych  i zapraszamy do korzystania z fachowego doradztwa i produktów Timac Agro Polska.

Dla przypomnienia aby uczestniczyć w loterii „8 nawozów – wiele możliwości”, wystarczyło zakupić 40 litrów dowolnego nawozu płynnego Timac Agro w okresie od 15.01. do 31.05. oraz wypełnić i odesłać kupon na adres organizatora. Warto nadmienić, że każde kolejne 40 litrów, uprawniało do przesłania kolejnych kuponów, które zwiększały szanse na wygraną.

Nawozy płynne Timac Agro z gamy FERTIACTYL oraz FERTILEADER (główni bohaterowie loterii) to specjalistyczne produkty dedykowane każdej uprawie rolniczej i specjalistycznej. Produkty te cechuje działanie biostymulujące – poprawiają pobranie oraz transport składników pokarmowych w roślinie, minimalizując efekty stresów termicznych i wodnych. Wpływają także na wydłużenie procesu fotosyntezy i zaopatrzenie roślin w niezbędne i szybko przyswajalne pierwiastki.

mP1020824mP1020820

30.06

Porzeczkowy zawrót głowy

W dniu 25 czerwca br., a więc jeszcze przed sezonem zbioru owoców, na plantacji czarnej... View Article

W dniu 25 czerwca br., a więc jeszcze przed sezonem zbioru owoców, na plantacji czarnej porzeczki w Piotrowicach Wielkich (gm. Garbów) firma Timac Agro Polska razem z właścicielami gospodarstwa Państwem Agatą i Piotrem Baryłami, zorganizowała spotkanie plenerowe dla producentów tych owoców. W spotkaniu udział wzięło ok. 50 plantatorów z całego kraju, głównie członków Krajowego Stowarzyszenia Plantatorów Czarnych Porzeczek.

Wiodącym tematem tego spotkania było dokarmianie plantacji czarnej porzeczki w kierunku zwiększenia plonowania przy równoczesnym budowaniu jakości owoców. Od 2013 r. państwo Baryłowie na części swojej plantacji stosują program dokarmiania porzeczki czarnej Timac Agro, w oparciu o oferowane przez firmę produkty w ramach formuły Ekstra Jakości. Wśród nich znalazły się: FERTIACTYL STARTER, FERTILEADER LEOS, FERTILEADER GOLD BMO, FERTILEADER VITAL, FERTILEADER AXIS, FERTILEADER MAGNUM oraz stosowany w okresie wzrastania i dojrzewania owoców FERTILEADER ELITE.

Wyniki doświadczeń można było obejrzeć między innymi na młodych nasadzeniach odmiany Jubilejnaja Kopania, odmianie ‘Tisel’ posadzonej w 2011 r. oraz 5-cio letniej plantacji krzewów odmiany Tiben. Program oferowany przez firmę Timac Agro był porównywany ze standardowo w tym gospodarstwie stosowanym programem nawożenia opartym na innych wysokiej jakości nawozach dolistnych dostępnych na rynku.

Pierwsze obserwacje Pana Piotra Baryły pokazują pozytywny wpływ kompleksowego programu Timac Agro na potencjał plonotwórczy oraz zdrowotność i kondycję krzewów. W bieżącym sezonie, jeśli nie dojdzie do jakichś niespodziewanych zjawisk, plantator szacuje, że zbiór z tych kwater będzie o 20% wyższy niż kontrolnych. W kwaterach, które właśnie wchodzą w pełne owocowanie można oczekiwać plonów do 10 t/ha. Stan dobrego odżywienia roślin potwierdzają także wyniki prowadzonych na plantacjach badań z użyciem fluorymetru.

Zespół Timac Agro Polska

IMG_0251 IMG_0253 IMG_0258 IMG_0263 IMG_0269 IMG_0271 IMG_0272 IMG_0275 IMG_0276

29.06

Interwencyjne nawożenie dolistne w kukurydzy

Tegoroczna chłodna  aura sprawia sporo  problemów uprawom jarym- szczególnie kukurydzy, która jest rośliną ciepłolubną. Wiosna... View Article

Tegoroczna chłodna  aura sprawia sporo  problemów uprawom jarym- szczególnie kukurydzy, która jest rośliną ciepłolubną.

Wiosna jest chłodna, a w nocy temperatury  w czerwcu  spadały miejscami do kilku stopni powyżej zera. Sytuację ratuje przekropna pogoda, ale są też rejony, gdzie wody zaczyna brakować. To wszystko wpływa na obniżenie kondycji roślin i ich słabszy wzrost. Szczególnie mocno widać to w kukurydzy na wschodzie Polski, gdzie mimo tegorocznych wczesnych  siewów ma ona problemy z osiągnięciem szybkiego tempa wzrostu. W temperaturze 15- 20 stopni  ma ona problem z wejściem na szlak fotosyntezy C4 i co za tym idzie z  szybszym budowaniem biomasy. Problemy z jej wzrostem wynikają również  z błędów agrotechnicznych- najczęściej że jest to efekt pogłównego zabiegu herbicydowego.

Pamiętajmy jednak, że już w fazie 6 liści  roślina ta buduje swój potencjał jesiennego plonowania i wszystkie stresy, jakie teraz przechodzi, odbiją się spadkiem plonu- niezależnie od kierunku użytkowania. Pytanie, co można jeszcze zrobić, aby w tych warunkach  pomóc kukurydzy osiągnąć optymalny potencjał plonowania?

Rozwiązaniem może być zastosowanie  nawozów  płynnych z biostymulującym kompleksem SEACTIV.

Zawarte w nich Glicyna- Betaina, I.P.A. oraz mikroelementy podane w postaci aminokwasów pozwolą zastymulować rozwój roślin nawet  w niekorzystnych warunkach.

Przykładem  preparatu dolistnego dostosowanego do potrzeb kukurydzy może być  nawóz Fertileader Axis, który oprócz cynku i manganu zawiera także niezbędne makroelementy, takie jak azot i fosfor. Składniki są podane w formie wyselekcjonowanych aminokwasów, co warunkuje ich szybką  przyswajalność dla roślin.  Preparat zawiera też składniki biostymulujące w formie kompleksu Seactiv, który ma działanie antystresowe i stymulujące transport składników pokarmowych oraz rozwój systemu korzeniowego.

Skuteczne nawożenie dolistne, szczególnie preparatami biostymulującymi będzie miało zasadnicze znaczenie szczególnie w tym roku, ze względu na znacznie opóźniony rozwój roślin spowodowany niekorzystną aurą.  Każdy dzień prawidłowego rozwoju będzie na wagę złota i należy zrobić wszystko, aby zapewnić roślinom optymalne warunki i wszystkie składniki niezbędne do ich prawidłowego rozwoju i wzrostu.

Zachęcamy wszystkich do kontaktu z naszymi Doradcami na terenie całej Polski.

13.06

II edycja Panoramy Pól Timac Agro już za nami!

W maju i czerwcu mieliśmy przyjemność gościć Państwa na czterech imprezach polowych w ramach projektu... View Article

W maju i czerwcu mieliśmy przyjemność gościć Państwa na czterech imprezach polowych w ramach projektu Panorama Pól Timac Agro. W tym roku odbyły się one wyjątkowo w konwencji Formuły 1. Miało to związek z wprowadzeniem na rynek nowego produktu startowego do stosowania ultrazlokalizowanego w siewie rzepaku i hasłem kampanii: „PINKSTART- pobudź swój rzepak na starcie”

W  spotkaniach w Starym Luboszu, Stelmachowie, Nowej Wsi Ujskiej oraz w Dębnie wzięło udział ponad pół tysiąca rolników. Była to doskonała okazja do zobaczenia „na żywo” naszych rozwiązań odżywiania roślin w wielu uprawach, oraz do wymiany poglądów na temat nawożenia i uprawy. W spotkaniach uczestniczyli nasi Doradcy, ale również eksperci zewnętrzni z wyższych uczelni rolniczych, jak prof. Krzysztof Jankowski z UWM w Olsztynie, czy dr Witold Szczepaniak z UP w Poznaniu, którzy w swoich wystąpieniach, ale i długich dyskusjach indywidualnych dzielili się swoją wiedzą i spostrzeżeniami z naszymi Gośćmi.

Po częściach polowych można było  miło  spędzić czas korzystając z poczęstunku i wielu atrakcji i konkursów przygotowanych z myślą o naszych Klientach. Wszystkim, którzy nas w tym roku odwiedzili podczas drugiej edycji Panoramy Pól Timac Agro bardzo dziękujemy, i zapraszamy na kolejne nasze spotkania!

Preznetacja 3 (800x533) Prezentacja 7 Prezentacja 5 Prezentacja 4 Prezentacja 2 DSC04633

02.05

Konferencja sadownicza 28 maja 2014 na EXPO w Warszawie

Konferencja sadownicza 28 maja 2014 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14... View Article

Konferencja sadownicza

28 maja 2014 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 odbędzie się konferencja sadownicza „Polskie jabłka wobec wyzwań globalnego rynku. Szanse i aktualne zagrożenia“.

Organizatorzy: Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, Forum Ogrodniczo-Przetwórcze oraz Oficyna Wydawnicza Oikos, operator Targów Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2015 zapraszają na debatę na temat aktualnej sytuacji dotyczącej produkcji i handlu jabłkami na rynkach światowych i w kraju.

Konferencja to także miejsce dyskusji nad kierunkami działań środowiska sadowniczego, takimi jak zintensyfikowanie procesów poszukiwania nowych rynków zbytu, wzmacniania dotychczasowych lub szukania nowych metod promocji, czy też wykorzystania nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych do sprzedaży jabłek.

Na konferencji omówione zostaną m. in. wielkość, zmiany i tendencje rynkowe w produkcji i eksporcie jabłek w kraju i na świecie. Prelegenci z Polski i zagranicy zaprezentują dane
dotyczące wielkości światowego eksportu jabłek oraz jego najistotniejsze kierunki, najnowsze dane dotyczące eksportu jabłek z Polski, omówią szanse i zagrożenia związane z przemianami na rosyjskim rynku owoców i barierami, na które natykają się polscy eksporterzy. W trakcie panelu dyskusyjnego przedstawiciele grup producentów podzielą się swoimi doświadczeniami dotyczącymi eksportu polskich jabłek na nowe rynki.

Konferencja będzie też okazją do przyjrzenia się, jak wygląda w tej chwili wsparcie eksportu polskich jabłek, czy jest szansa na zintensyfikowanie tego procesu oraz jakie są możliwości zwiększenia spożycia wewnętrznego.

Inicjatorem Konferencji jest Oficyna Wydawnicza Oikos, operator Targów Sadownictwa i Warzywnictwa TSW, których kolejna edycja odbędzie się w dniach 19-20 lutego 2015 r.

Sponsorzy Konferencji: Bayer CropScience Polska i Timac Agro Polska.

Patronat prasowy: Sad Nowoczesny.

Komitet organizacyjny:
Prof. dr hab. Franciszek Adamicki – dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
Prof. dr hab. Eberhard Makosz – przewodniczący zarządu Towarzystwa Rozwoju Sadów
Karłowych
Witold Boguta – prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw oraz Forum
Ogrodniczo-Przetwórczego
Mirosław Maliszewski – prezes Związku Sadowników RP
Anna Kurek – dyrektor Targów Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2015

Więcej informacji: Anna Kurek, tel. +48 609 932 063, e-mail: a.kurek@oikos.net.pl

Zaproszenie na konferencję: Polskie jabłka wobec wyzwań globalnego rynku.