10.07

Porzeczkowy zawrót głowy po raz trzeci!

24 czerwca br. w gospodarstwie Piotra Baryły we wsi Piotrowice Wielkie k. Grabowa, odbyła się... View Article

24 czerwca br. w gospodarstwie Piotra Baryły we wsi Piotrowice Wielkie k. Grabowa, odbyła się kolejna, trzecia już edycja imprezy plenerowej pt. Porzeczkowy zawrót głowy. Jej organizatorami są firmy Timac Agro Polska, Bayer oraz Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Czarnych Porzeczek. Spotkanie otworzył gospodarz, dr Piotr Baryła, wiceprezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Czarnej Porzeczki (IBA) oraz wiceprezes zarządu Krajowego Stowarzyszenia Plantatorów Czarnych Porzeczek.

W trakcie tego spotkania uczestnicy mogli obejrzeć kwatery plantacji, w których prowadzono doświadczenia z programami odżywiania krzewów czarnej porzeczki wg technologii firmy Timac Agro jak i ich ochrony preparatami firmy Bayer. Nt. odżywiania informacje przekazał regionalny dyrektor sprzedaży Timac Agro Polska Marek Mazur, a ochronie czarnej porzeczki mówił dr Mirosław Korzeniowski z firmy Bayer. Z dużym zainteresowaniem plantatorów uczestniczących w spotkaniu spotkała się także prezentacja całorzędowego podcinacza do formowania rzędów, którego pierwsze egzemplarze niebawem trafią na rynek. O tej innowacyjnej maszynie opowiadał Konrad Smolarek z firmy Karmasz, producenta maszyn sadowniczych.

Marek Mazur zwrócił uwagę na właściwości biostymulacyjne nawozów Timac Agro, co zdaniem prelegenta zapewniło dobrą kondycję krzewów pomimo panującej już drugi rok z rzędu suszy. „Dzięki stosowanej przez nas technologii uzyskujemy powtarzalność, której najistotniejszym przejawem jest zwyżka plonu o ok. 20% wobec kwater kontrolnych, gdzie wykorzystywane są preparaty tradycyjne, zgodnie z wiedzą i doświadczeniem plantatora. Sprzedaż tej nadwyżki pozwala na pokrycie kosztów zakupu naszych preparatów i pozostawia także dodatkowe środki w kieszeni ogrodnika” – zapewniał Mazur. Wspomniał też o nowym produkcie firmy Timac Agro – Maxifruit.

21.06

Panorama Pól Timac Agro 2016 Śrem

Coroczna impreza rolnicza organizowana przez firmę Timac Agro Polska. Rok 2016 to PPTA na śremskich... View Article

Coroczna impreza rolnicza organizowana przez firmę Timac Agro Polska. Rok 2016 to PPTA na śremskich polach.

 

28.04

SULFAMMO 30 N-PROCESS

Nawozy z gamy N-PROCESS zostały stworzone, by zmaksymalizować efektywność całego systemu odżywiania azotowego w danej... View Article

Nawozy z gamy N-PROCESS zostały stworzone, by zmaksymalizować efektywność całego systemu odżywiania azotowego w danej uprawie. W skład nawozów SULFAMMO N-PROCESS, poza dwoma formami azotu, wchodzą najważniejsze składniki pokarmowe mające wpływ na pobieranie i metabolizm azotu, jak również kompleks N-PROCESS, który poprzez działanie siatki organiczno-wapniowej znacznie ogranicza straty azotu nawozowego wynikające z ulatniania się amoniaku.

N-PROCESS przyspiesza również uwalnianie azotu glebowego oraz stymuluje metabolizm w roślinie.

MEZOCALC – naturalny węglan wapnia, buforuje efekt zakwaszający nawożenia, stwarza optymalne warunki dla rozwoju mikroorganizmów glebowych i pobierania składników pokarmowych. Stanowi również wapń odżywczy dla roślin.

Siarka – wspomaga pobieranie azotu na zasadzie synergii. Podobnie jak azot jest niezbędna do syntezy białek (wchodzi w skład aminokwasów siarkowych). W polskich glebach występuje przeważnie w niedoborze, dlatego w czasie nawożenia roślin azotem niezbędne jest podanie szybko dostępnych form tego składnika.

Magnez – jako główny składnik chlorofilu i aktywator enzymów, jest niezbędny dla prawidłowego przebiegu fotosyntezy. Dzięki niemu roślina jest w stanie zgromadzić większe ilości energii niezbędnej do wszystkich procesów życiowych. Podnosi jakość plonu.

 

 

 

 

 

 

27.04

Ruszył pierwszy VipRoom jagodowy

10 kwietnia 2016 roku w miejscowości Stare Radzikowo k. Czerwińska nad Wisłą odbyła się pierwsza... View Article

10 kwietnia 2016 roku w miejscowości Stare Radzikowo k. Czerwińska nad Wisłą odbyła się pierwsza edycja VipRoom’u jagodowego, dla producentów truskawki, maliny i borówki. Spotkanie oficjalnie otworzył i gości przywitał Pan Paweł Kocel, dyrektor marketingu firmy Timac Agro Polska. Potem uczestnicy spotkania mogli wysłuchać bardzo ciekawych prelekcji: na temat odmian, odżywiania i trendów w uprawie malin mówił Pan dr Paweł Krawiec z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, o regeneracji truskawki po zimie opowiedział Pan Jacek Witkowski, doradca techniczno-handlowy Timac Agro Polska, a nawożenie borówki wysokiej przedstawiła Pani dyrektor regionalna Agnieszka Lenart również z tej firmy. Wyniki najnowszych doświadczeń przeprowadzonych z produktami Timac Agro w truskawce przedstawił dyrektor regionalny sprzedaży Krzysztof Oksentowicz, a inne korzyści platformy komunikacyjnej VipRoom dla uczestników programu przedstawił product manager Łukasz Peroń – obaj panowie z Timac Agro Polska. Na zakończenie spotkania miała miejsce bardzo ciekawa i owocna dyskusja prelegentów z producentami, co można podsumować stwierdzeniem, że VipRoom to świetna platforma komunikacyjna. Tak trzymać Panowie i Panie, do następnego razu!

m20160410_152140m20160410_152400m20160410_171709m20160410_183102

18.04

Aktywne odżywianie roślin i gleby. Składniki pokarmowe to dziś za mało.

Jest akcja, jest działanie 11 kwietnia 2016 roku na konferencji prasowej Timac Agro Polska w... View Article

Jest akcja, jest działanie

11 kwietnia 2016 roku na konferencji prasowej Timac Agro Polska w Hotelu Mariott Warszawie, oficjalnie zainaugurowano akcję edukacyjno-społecznościową Aktywne odżywianie roślin i gleby z postscriptum składniki pokarmowe to dziś za mało. W konferencji udział wzięło ponad 30 dziennikarzy z najważniejszych mediów rolniczych i ogrodniczych.

Ze strony Timac Agro Polska w konferencji uczestniczyli: Pani prezes zarządu Agata Stolarska, dyrektor marketingu Paweł Kocel, PR manager Maciej Sroczyński, product manager Bartłomiej Anioła, specjalista ds. marketingu Marta Kmieć oraz dyrektorzy handlowi: Grzegorz Iskra, Piotr Kuchta, Artur Milewski i Krzysztof Piech.

Jaki jest cel akcji

Głównym celem akcji Aktywne odżywianie roślin i gleby jest propagowanie efektywnych technologii nawożenia upraw rolniczych i ogrodniczych, które umożliwiają zasobooszczędne stosowanie nawozów mineralnych z zachowaniem reguł rolnictwa zrównoważonego, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich plonów o bardzo dobrej jakości handlowej. Jej istotnym elementem jest propagowanie dbałości o glebę jako podstawowy warsztat pracy rolnika, a co się z tym wiąże, także systematycznych badań gleby, w tym w szczególności na zawartość składników pokarmowych.

Jak osiągnąć ten cel

Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest edukacja rolników na temat możliwości i celowości stosowania produktów z kompleksami bioaktywnymi o działaniu biostymulującym. W krajach Europy Zachodniej tego typu nawozy od dziesięcioleci włączone są do tradycyjnej agrotechniki w większym lub mniejszym stopniu. Nawozy z dodatkiem substancji bioaktywnych są innowacyjną technologią biostymulującą plon, uruchamiającą maksymalny potencjał plonotwórczy roślin uprawnych. Ich użycie wpływa korzystnie na jakość i wysokość plonów przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa produkowanej żywności.

Stosowanie nawozów z kompleksami bioaktywnymi jest szansą na rozwój zrównoważonych metod produkcji rolniczej i zasobooszczędnego stosowania nawozów, zgodnego z zaleceniami Komisji Europejskiej. Produkty tego typu są nadzwyczaj efektywne w zrównoważonym nawożeniu plantacji, ponieważ zapewniają ich optymalne zaopatrzenie w dostępne formy składników pokarmowych,  intensyfikują ich pobieranie, transport i przetwarzanie w roślinie, a dodatkowo zwiększają naturalną odporność roślin na stresy mineralne i środowiskowe. Stosowanie nawozów z kompleksami bioaktywnymi nie tylko umożliwia prawidłowe odżywienie roślin uprawnych, nie tylko stymulująco wpływa na zachodzące w nich procesy fizjologiczne, ale także zapewnia korzystne oddziaływanie na glebę – preparaty te podnoszą jej potencjał plonotwórczy. Takie produkty dokarmiają rośliny, ale równocześnie powodują korzystne zmiany biofizyczne w glebie – sprzyjają rozwojowi mikroflory i mikrofauny glebowej, korzystnie wpływają na jej strukturę oraz odczyn, przekształcają składniki pokarmowe z form nieprzyswajalnych na przyswajalne dla roślin. A przy tym są przyjazne dla roślin, środowiska glebowego, środowiska naturalnego i konsumenta.

Zapomniana prawda o glebie

W akcji chcemy przypominać rolnikom o podstawowych faktach dotyczących gleby, m.in. o tym, że  jest to twór żywy. Gleba jest nie tylko środowiskiem dla roślin uprawnych, sama także żyje i ma swoje określone potrzeby. Nie służy ona tylko zaspokajaniu potrzeb pokarmowych roślin, a jej kondycja i sprawność warunkuje efektywność produkcji roślinnej. Źle zarządzana dość szybko ulega degradacji. Zachodzą w niej wówczas różne niekorzystne procesy, które trudno jest odwrócić, zwłaszcza w krótkim okresie czasu. Warto więc dbać zarówno o odżywianie plantacji, jak i o naturalny potencjał plonotwórczy gleby, w szczególności jej żyzność, co przekłada się także na jej zasobność. Postrzeganie gleby jako dynamicznego układu różnych elementów powoduje inne podejście do uprawy i nawożenia. Samo uzupełnianie składników pokarmowych nie jest działaniem wystarczającym. Konieczne jest wprowadzanie z nawozami dodatków, które poprawią parametry gleby decydujące o jej żyzności i sprawności mikrobiologicznej. Należy stosować więc takie metody zabezpieczania gleby przed niekorzystnymi procesami, aby z jednej strony stworzyć roślinom jak najlepsze warunki do ich wzrostu i rozwoju, a z drugiej strony zadbać także o samą glebę, żeby odtwarzać na bieżąco jej potencjał produkcyjny.

Gleba ciągle mało znana rolnikom

Niestety w Polsce gleba jest mało znana rolnikom. Tylko nieliczni z nich badają glebę przed zastosowaniem nawozów mineralnych (raport NIK). Większość rolników stosuje nawozy na oko, ryzykując zastosowanie na polu albo zbyt małych, albo (częściej) zbyt dużych ich dawek. Może to powodować niedożywienie roślin uprawnych (zbyt małe dawki), ale częściej nie pozostaje bez wpływu na zanieczyszczenie środowiska naturalnego i podnosi koszty produkcji (zbyt duże dawki). Wg NIK Odsetek polskich gospodarstw, korzystających z usług agrochemicznych, czyli badania gleby w celu określenia jej potrzeb nawozowych, jest bardzo niski. W latach 2011-2014 było to tylko 8% gospodarstw w skali całego kraju. Częściej glebę badają właściciele większych gospodarstw, (> 20 ha), ale i tak robi to zaledwie co piąty rolnik. Wielu rolników nie bada systematycznie nawet odczynu gleby, a problemy z tym związane zauważa dopiero wtedy, jak coś złego dzieje się z roślinami.

Badanie gleby pod względem zawartości makroelementów powinno się wykonywać co najmniej co 4 lata, a na zawartość azotu mineralnego pod każdą uprawę. Pozwala ono po pierwsze zbilansować nawożenie i dostarczyć składniki pokarmowe potrzebne na danym stanowisku pod konkretną uprawę. Po drugie wpływa też na racjonalizację kosztów. Warto przypomnieć, że nawożenie to uzupełnianie brakujących składników pokarmowych w glebie (typ, rodzaj, pH, przedplon), w kontekście potrzeb pokarmowych konkretnych upraw, przy założeniu określonego poziomu plonowania.

Racjonalne nawożenie gleby

Racjonalne nawożenie roślin uprawnych ma tymczasem coraz większe znaczenie. Stosowanie zbyt dużej ilości nawozów wpływa bowiem na zanieczyszczenie wód i gleb m.in. azotanami i fosforem. Ponadto nieracjonalne nawożenie zwiększa koszty prowadzenia upraw, nie gwarantując w zamian większych plonów. Dlatego tak ważne jest uświadomienie rolnikom sposobów odpowiedniej dbałości o glebę, środowisko naturalne i uprawy, a przede wszystkim konieczności zbadania gleby przed podjęciem decyzji o rodzaju i ilości stosowanych nawozów. I o tym w naszej akcji także chcemy rolnikom przypominać, ponieważ stosowanie nawożenia zgodnie z opracowanym dla danego gospodarstwa planem nawozowym jest podstawowym założeniem rolnictwa zrównoważonego obok dbałości o żyzność gleby, główny dla rolnika środek produkcji. Należy przy tym uwzględnić zapobieganie erozji, regularne analizy gleby, poprawę jej aktywności mikrobiologicznej, z zachowaniem zasad integrowanej produkcji rolnej. Wpisuje się to w zasadę zasobooszczędnego stosowanie nawozów, szczególnie azotu i fosforu, podstawową wytyczną nowych regulacji opracowanych w tym zakresie przez Komisję Europejską. Wpisuje się to także w akcję MRiRW Racjonalna gospodarka nawozami – stop startom azotu i fosforu.

Składniki pokarmowe to dzisiaj za mało

Uwzględniając powyższe uważamy, że samo zwykłe nawożenie składnikami pokarmowymi to dziś za mało, samo dokorzeniowe nawożenie roślin poprzez glebę to też często zabieg niewystarczający – zwłaszcza przy dużych dysfunkcjach gleby i w ekstremalnych warunkach pogodowych, z którymi rolnicy mają coraz częściej do czynienia. Dlatego tym bardziej rośnie potrzeba dolistnego dokarmiania roślin, ale też nawożenia samej gleby w celu zahamowania niekorzystnych zmian w niej zachodzących (stepowienia, utraty żyzności, na skutek monokultury, zbyt intensywnej mechanizacji i chemizacji, ograniczenia nawożenia organicznego). Efektem tego jest m.in. utrata pojemności sorpcyjnej – wodnej, pokarmowej, ograniczone życie mikrobiologiczne, zakwaszenie, zasolenie, utrata struktury gruzełkowatej i prawidłowej agregacji gleby, podeszwa płużna itp. A to wszystko sprzyja występowaniu suszy glebowej.

Obok nawozów uzupełniających składniki pokarmowe w glebie i wpływających korzystnie na stan zdrowotny gleby, wskazane jest równoczesne odżywianie roślin nawozami dolistnymi. Mowa tu o dokarmianiu, czyli dolistnym uzupełnianiu brakujących składników pokarmowych w roślinie w trakcie  wegetacji. W badaniach fluorymetrycznych prowadzonych co roku przez pracowników firmy Timac Agro Polska w gospodarstwach rolnych na terenie całej Polski w okresie wegetacyjnym, aż 97,66% pomiarów (dane średnie z wielolecia) wskazuje na mniejsze lub większe niedobory składników pokarmowych w roślinie lub obniżony indeks fotosyntetyczny. Najczęściej brakuje: azotu (48,38%), magnezu (31,34%), manganu (7,06%), żelaza (5,06%), boru (4,16%), potasu (1,98%), wapnia (1,62%) i innych. Dwa pierwsze to podstawowe pierwiastki biorące udział w procesie fotosyntezy. Do czynników stresowych ograniczających fotosyntezę, najczęściej należy wysoka temperatura i susza, ale także właśnie niedobory składników biorących aktywny udział w procesie fotosyntezy.

Ważnymi elementami aktywnego odżywiania roślin i gleby są systematyczne badania gleby w celu określenia zawartości składników pokarmowych oraz fluorymetryczne badania stanu odżywienia roślin w czasie ich wegetacji. Chodzi tu o zasadę aby uzupełniać brakujące składniki pokarmowe zarówno w glebie jaki i w roślinie, z uwzględnieniem potrzeb pokarmowych roślin, ale też ze szczególną dbałością o samą glebę.

Zmiany klimatyczne dosięgają naszych pól

Na to nakładają się globalne zmiany klimatyczne, które powodują lokalne zmiany pogody, w tym wzrost częstotliwości zjawisk ekstremalnych. Raport ONZ opublikowany w 2011 roku Durbanie głosi: Ziemia ociepla się gwałtownie, będzie coraz więcej ekstremalnych zjawisk pogodowych. Na świecie jest coraz goręcej, a rosnące temperatury przyniosą więcej powodzi i susz na Ziemi. Naukowcy wskazują, że zwłaszcza lata 2005, 2007, 2010-2015 były cieplejsze w sezonie letnim niż co najmniej 95% lat wcześniejszych.  Wydarzenia te jednoznacznie wskazują na stały wzrost średniej temperatury latem.  Okazuje się, że te anomalie temperaturowe nie były wyjątkowymi zdarzeniami, ale że stają się powoli regułą, a wraz ze wzrostem średniej temperatury, rośnie też prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych. Obserwuje się także wzrost temperatur zimą.

Naukowcy z Potsdam Institute for Climate Impact Research i Universidad Complutense de Madrid przeprowadzili wieloletnie badania i analizy, z których wynika, że fale upałów będą dwa razy częstsze do roku 2020 w skali globalnej i nawet cztery razy częstsze do 2040 roku, zwiększając przy tym aż czterokrotnie swoją intensywność. Według badań opublikowanych w czasopiśmie Climatic Change, fale gorąca, które do niedawna występowały co 20 lat, w bliskiej przyszłości mogą pojawiać się nawet co roku. I nie będą to pojedyncze przypadki. Naukowcy przewidują, że do 2075 roku tego dramatycznego zjawiska może doświadczyć aż 60% powierzchni lądów. Do tego ekstremalne upały mają stać się jeszcze gorętsze niż dotychczas. Na 60% powierzchni lądów temperatura podczas fal gorąca będzie wyższa o 5,4 st. C.

Sezon 2015/2016 jaki będzie?

Listopad 2015 był najcieplejszym w historii pomiarów, jak podała Amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Meteorologiczna (NOAA), badająca globalną temperaturę od 1880 r. Temperatura powierzchni lądu w listopadzie okazała się być o 1,31 st. C wyższa od średniej dla całego XX w., a powierzchni oceanów o 0,84 st. c. Średnia temperatura powierzchni lądu i wód oceanicznych w listopadzie była o 0,97 st. C powyżej średniej XX wieku. Ponadto był to najcieplejszy listopad w historii pomiarów, czyli w latach 1880-2015. Także okres wrzesień-listopad 2015 i wcześniejszych 11 miesięcy, były najgorętsze w historii. Podobnie styczeń 2016 r., który był najcieplejszym miesiącem w historii pomiarów, jak poinformowała NASA. Odchylenie temperatury notowanej od średniej okazało się zadziwiająco duże. Pierwszy miesiąc 2016 roku był aż o 1,13 stopni Celsjusza cieplejszy od średniej temperatury wyliczonej na podstawie danych z lat 1951-1980 i o 0,72 st. C cieplejszy od średniej z lat 1981-2010. To największa miesięczna anomalia cieplna w historii pomiarów, czyli od 1880 roku. Podobnie rzecz miała się z lutym 2016 roku, który okazał się najcieplejszym miesiącem w historii obserwacji, i pobił nawet rekord stycznia 2016. Jak wskazują pomiary z satelitów meteorologicznych, temperatura w dolnej części atmosfery w lutym osiągnęła najwyższy poziom w historii obserwacji. Według badaczy z University of Alabama, planeta była o 0,83 stopnia Celsjusza cieplejsza niż średnia temperatura dla lutego w długim okresie czasu i 0,2 st. C wyższa od poprzedzającego go stycznia. Warto zwrócić uwagę na to, że globalna temperatura wzrosła o 1 st. C od początku ery przemysłowej do października 2015 roku, a o kolejne 0,4 stopnia – w ciągu zaledwie ostatnich pięciu miesięcy.

Synoptycy twierdzą, że 2016 może być trzecim z rzędu rekordowo gorącym rokiem. Eksperci sformułowali tą hipotezę na podstawie danych brytyjskiego UK Met Office. Według Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) Ziemia na przestrzeni kolejnych stu lat ociepli się aż o 5 stopni C., mimo ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Pojawiają się nawet informacje, że średnia temperatura na Ziemi może wzrosnąć nawet o 6 stopni Celsjusza.

Zmiany klimatu najbardziej dosięgają rolnictwa

W ubiegłym roku fala upałów mocno odcisnęła swoje piętno na uprawach. Przedstawiciele branży ubezpieczeniowej wycenili ubiegłoroczną suszę na 1,5 mld zł strat. Wg Biznes.pl z ponad 1,3 mln rolników objętych obowiązkiem ubezpieczenia upraw, w 2015 roku polisę na wypadek suszy wykupiło dokładnie 86 rolników. Począwszy od 1 lipca 2008 roku wszyscy rolnicy otrzymujący unijne dopłaty, mają obowiązek ubezpieczyć co najmniej połowę posiadanych upraw – Ustawa o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Nie jest wykluczone, że w rzeczywistości straty suszowe mogły być jeszcze większe.

Do tego dochodzą jeszcze straty mrozowe. W tym roku wg IUNG Puławy straty te w rzepaku ozimym szacowane są na ponad 25%, a w zbożach na 10%. Bywały gorsze pod tym względem lata w ostatnim dziesięcioleciu. Nie pociesza nawet fakt, że nieco więcej rolników ubezpiecza swoje plantacje przed wymarznięciem, ale w skali kraju i całości problemu to i tak mała kropla w morzu.

Rośnie populacja ludzi, kurczą się zasoby ziemi i wody

Do 2050 roku ludzie na całym świecie będą doświadczać dotkliwego braku żywności i wody, wynika z raportu sporządzonego na zlecenie WWF. Obecnie, według ONZ, chronicznie niedożywionych jest 795 milionów ludzi na całym świecie. Dziś mamy 7,3 mld ludzi na świecie, a w 2050 będzie ich prawie 9,7 mld.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu w Sheffield w Wielkiej Brytanii, w ciągu ostatnich 40 lat na świecie utracono aż jedną trzecią ziemi uprawnej, w dużej mierze bezpowrotnie. Ziemia uprawna została utracona w najmniejszym stopniu w wyniku jej odrolnienia, a głównie w wyniku jej erozji i zanieczyszczeń spowodowanych przez nadużywanie nawozów i środków ochrony roślin. Wnioski te przedstawiono na konferencji klimatycznej, która odbyła się w Paryżu w 2015 r.

Niebezpiecznie maleją zasoby słodkiej wody na świecie. Zgodnie z Raportem o Gospodarce Wodnej na Świecie, wzrost niedoboru wody na świecie będzie w najbliższych latach w 20% wynikiem zmian klimatycznych. Na dzisiaj jako główną przyczynę kurczenia się zasobów wody zdatnej do picia raport ten podaje zanieczyszczenia wód. Podczas, gdy w rejonach wilgotnych zwiększy się ilość opadów, w rejonach zagrożonych suszą, a nawet na niektórych obszarach tropikalnych i subtropikalnych opady będą rzadsze i nieregularne.

Polska należy do krajów o małych zasobach wodnych. Można je porównać do zasobów wodnych kraju takiego jak Egipt. W krajach europejskich przeciętne zasoby wód powierzchniowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca na rok są trzy razy większe. W Polsce zbiorniki retencyjne mają znikomą pojemność. Ze źródeł podziemnych (studnie głębinowe) pobieramy łącznie ok 15% wody.

Jaka czeka nas przyszłość?

Jak widać rola i znaczenie aktywnego odżywiania roślin i gleby będzie zdecydowanie w przyszłości rosła i nabierała znaczenia. Znaczenia nabierać będzie również idea rolnictwa zrównoważonego. To wszystko zmobilizowało nas jako firmę do zorganizowania akcji edukacyjno-społecznościowej, która w kontekście nawożenia, zwróci uwagę rolników na potrzeby gleby, racjonalne zrównoważone i zasobooszczędne stosowanie składników pokarmowych, bazujące na rzeczywistych potrzebach roślin, zasobności gleby, uwzględniające ich odczyn, żyzność i strukturę, a także zabezpieczające środowisko naturalne przed nadmiernymi stratami nawozów, które prowadzą do jego zanieczyszczenia i degradacji.

mAORiGmAORiG1mAORiG2 mAORiG3

 

.

 

 

Zdjęcia: AgroNews.pl

05.04

Dla gleby, dla rośliny, dla Ciebie… Postaw na PHYSIOMAX i zwiedzaj świat!

Takie jest hasło przewodnie loterii, której głównym bohaterem jest granulowany nawóz Physiomax 975 z wysoko... View Article

Takie jest hasło przewodnie loterii, której głównym bohaterem jest granulowany nawóz Physiomax 975 z wysoko reaktywnym węglanem wapnia MEZOCALC oraz kompleksem bioaktywnym PHYSIO+, zorganizowanej przez Timac Agro Polska dla rolników. Loteria ruszyła 1 kwietnia 2016 roku i nie jest to prima aprilis! Kupując PHYSIOMAX 975 klienci mogą wygrać aż 5 atrakcyjnych siedmiodniowych wycieczek na Goa w 2017 roku!

Aby wejść do gry, klient musi zakupić minimum 1 tonę nawozu PHYSIOMAX 975, wejść na stronę internetową www.postawnaphysiomax.pl, zarejestrować zakup zgodnie z procedurą i czekać na szczęśliwy los do listopada 2016 roku. Wtedy odbędzie się losowanie nagród! Każda kolejna zakupiona tona tego nawozu to kolejny los i wyższe prawdopodobieństwo wygranej.

PHYSIOMAX 975 oferuje liczne korzyści dla gleby i rośliny: poprawia strukturę gleby, reguluje mikro pH gleby w strefie korzeniowej, zwiększa aktywność mikrobiologiczną gleby, poprawia efektywność magazynowania składników pokarmowych w kompleksie sorpcyjnym, stymuluje wzrost i rozwój systemu korzeniowego roślin, zwiększa pobieranie składników pokarmowych przez rośliny (w tym wapnia odżywczego), zwiększa odporność roślin na stresy termiczne, wodne i chemiczne, zapewnia szybkie i wyrównane wschody.

Postaw na PHYSIOMAX i zwiedzaj świat to trzecia tego typu loteria, którą organizujemy jako firma dla rolników, po dwóch wcześniejszych edycjach loterii promujących naszą gamę nawozów płynnych.

Zapraszamy do zakupów nawozu PHYSIOMAX 975, bo warto skorzystać z tej szansy i możliwości wygrania nagrody!

29.03

Rolnictwo zrównoważone – moda czy konieczność?

W dniu 16 marca br. w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie (PAP) odbyła... View Article

W dniu 16 marca br. w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie (PAP) odbyła się konferencja prasowa Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” pt. Rolnictwo zrównoważone – moda czy konieczność, w którym firma Timac Agro Polska wzięła udział jako członek wspierający tego stowarzyszenia.

Spotkanie rozpoczął przewodniczący stowarzyszenia Pan Jarosław Wańkowicz, który przywitał zebranych dziennikarzy oraz przedstawił misję i cele organizacji. Moderatorem spotkania był Pan redaktor Marek Jezierski, który je ukierunkował i sprawnie poprowadził, łącznie z częścią poświęconą na pytania i odpowiedzi. Tematykę rolnictwa zrównoważonego bardzo ciekawie i szczegółowo przedstawił Pan dr Jerzy Próchnicki, członek zarządu stowarzyszenia. Wartością nadrzędną konferencji, był z pewnością udział rolników z gospodarstw działających w systemie rolnictwa zrównoważonego: Pana Adama Ścibora z GPR Natura Sp. z o.o. z Główczyc oraz Państwa Piotra i Agaty Raptów z Gospodarstwa AGRO-RapPol z Przytocka (oba gospodarstwo z pomorskiego). Potwierdzili oni na własnym przykładzie, jak ważne w praktyce jest dla nich rolnictwo zrównoważone, i szczegółowo wyjaśnili zasady jego funkcjonowania we własnych gospodarstwach.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” jest niekomercyjną inicjatywą, której misją jest wspieranie rozwoju rolnictwa zrównoważonego w naszym kraju. Rolnictwo zrównoważone stowarzyszenie definiuje jako sposób produkcji prowadzonej ze szczególną dbałością o glebę, środowisko naturalne, połączonej ze społecznym zaangażowaniem rolników, zwłaszcza w sprawy lokalne. Zadanie rozwoju rolnictwa zrównoważonego wśród rolników, stowarzyszenie traktuje jako wyzwanie dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw żywności, w tym przede wszystkim członków stowarzyszenia.

Na tym etapie rozwoju główny celem Stowarzyszenia „ASAP” jest wspólna akcja informacyjna skierowana do rolników i pracowników firm sektora rolnego, o zasadach rozwoju rolnictwa zrównoważonego i korzyściach z tego wynikających, z zarówno w obszarze produkcji jak i dostaw. W ramach realizacji działań statutowych stowarzyszenie współpracuje z gospodarstwami rolnymi, które zdecydowały się na taką produkcję rolną, przeprowadza szkolenia i audyty, pomagając im w ten sposób w dochodzeniu do tego modelu produkcji. Oczywiście jest to przede wybór samych rolników, ale pamiętajmy, że także i obowiązek, wynikający m.in. z wymagań prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej  (np. zasad wzajemnej zgodności), ale także standardów produkcyjnych wymaganych w sektorze przetwórstwa rolno spożywczego.

Nawozy oferowane przez firmę Timac Agro Polska jak i nasz sposób działania na rynku (doradztwo, badania glebowe, fluorymetria) wpisują się w ideę i założenia rolnictwa zrównoważonego jak również w aktualną politykę KE o zasobooszczędnym gospodarowaniu tymi środkami produkcji przez rolników.

Fota 1 ASAPFota 2 ASAPFota 3 ASAPFota 4 ASAPFota 5 ASAP

22.03

Polscy rolnicy w Ameryce Południowej z Timac Agro Polska

W drugiej połowie lutego br. firma Timac Agro Polska odwiedziła wspólnie z 60-cioma najlepszymi gospodarstwami... View Article

W drugiej połowie lutego br. firma Timac Agro Polska odwiedziła wspólnie z 60-cioma najlepszymi gospodarstwami rolnymi z Polski skupionym w Timac Farmer Club trzy kraje Ameryki Południowej: Brazylię i Paragwaj oraz Argentynę. Brazylia jest jednym z największych producentów rolnych na świecie, dzisiaj należy do światowej czołówki krajów pod względem intensywności produkcji – zużycia środków ochrony roślin i wykorzystania nawozów, o czym nie wszyscy wiedzą. Rolnictwo brazylijskie przeszło w minionych trzech dekadach ogromną metamorfozę, stając się coraz bardziej dynamicznym i nowoczesnym. Także uwarunkowania klimatyczne, predysponują Brazylię, do bycia światowym liderem w produkcji rolnej. Dzięki temu Brazylia awansowała do grona największych na świecie wytwórców i eksporterów żywności, obok Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Argentyny i Unii Europejskiej. Ale wyjazd ten nie był dedykowany tylko sprawom związanym z rolnictwem. Jego uczestnicy mieli także okazję obejrzeć słynny przegląd szkół samby na zakończenie karnawału w Rio de Janeiro, byli także na stadionie piłkarskim Maracana, gdzie w 2014 r. rozgrywano mecze Mistrzostw Świata w Brazyli, a na którym murawa zasilana była nawozami Timac Agro: Sulfammo i Fertiactyl Starter.

W Paragwaju rolnicy uczestniczący w wyjeździe odwiedzili gospodarstwo rolne San Manuel należące do Nathalie Roullier, córki właściciela Grupy Roullier – Pana Daniela Roullier, do którego należy firma Timac Agro. Gospodarstwo to, o powierzchni 800 ha, obejmuje pola uprawne (600 ha) oraz dziewiczy obszar leśny (200 ha). Zajmuje się ono tylko produkcją roślinną. W San Manuel produkcja odbywa się w 100% w oparciu o produkty Timac Agro, ponieważ nadrzędnym celem gospodarstwa jest przetestowanie kompletnych technologii Timac w warunkach lokalnych, również pod względem ekonomicznym, finansowym. W skali mikro – produkty badane są w laboratorium, a w skali makro na polu. Bada się także opłacalność ich stosowania dla gospodarstwa, czyli zwrot z inwestycji. Dlatego właśnie od 2011 r. bardzo ważną częścią tego gospodarstwa stała się badawczo-rozwojowa stacja doświadczalna, która obejmuje laboratorium, szklarnie, namioty foliowe oraz 2 ha poletek doświadczalnych (łącznie jest ich 800). Jest ona zlokalizowana w Paragwaju, ale pracuje dla wszystkich krajów Ameryki Południowej, w których Grupa Roullier działa. Należy ona do sieci 6-ciu podobnych placówek badawczych tej grupy zlokalizowanych w różnych rejonach świata.

Są tam prowadzone badania polowe i laboratoryjne, w zakresie oceny skuteczności działania nawozów i biostymulatorów, a od niedawna także dodatków żywieniowych dla zwierząt. Ważną częścią prac tej placówki są badania gleby i wody. Rocznie w laboratorium badanych jest ponad 20.000 próbek gleby, wody, materiału roślinnego, i to nie tylko na zawartość składników pokarmowych. W tym roku ma powstać całkowicie nowe, bardzo nowoczesne laboratorium analityczne do badań związanych z odżywianiem zwierząt. (Do tej pory produkty zootechniczne do produkcji zwierzęcej, badane były w Urugwaju, gdzie Pan Daniel Roullier ma gospodarstwo nastawione na bydło opasowe – 6.000 sztuk w systemie ekstensywnym, bo taki profil tam dominuje).

Pracownicy stacji doświadczalnej w San Manuel to 10 osób personelu badawczego, w tym dyrektor stacji, trzech doktorów i sześciu asystentów (po trzy osoby z produkcji roślinnej i zwierzęcej), nie licząc osób do pomocy technicznej. Placówka badawczo-rozwojowa Grupy Roullier w Paragwaju, współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi na terenie Ameryki Łacińskiej, m.in. z Uniwersytetem w Paragwaju, Narodowym Instytutem Rolnictwa i Hodowli INIA z Urugwaju, Katolickim Uniwersytetem w Cordobie z Argentyny, Narodowym Instytutem Rolnictwa i Technologii Hodowlanych INTA z Argentyny, Fundacją badawczą ABC z Brazylii, z Korporacją Badawczo-Rozwojową Na Rzecz Brazylijskiego Rolnictwa Embrapa, należącą do Ministerstwa Rolnictwa Brazylii, i wieloma innymi organizacjami. Ta jednostka naukowo-badawcza stanowi dużą pomoc techniczną i wsparcie merytoryczne, zarówno dla pracowników firmy Timac Agro z tamtego rejonu świata, jak i przede wszystkim samych rolników.

zdj1zdj2zdj3zdj4

14.03

Timac Agro Polska na konferencji borówkowej

Firma Timac Agro Polska uczestniczyła w IV Konferencji Borówkowej w Ożarowie Mazowieckim, która odbyła się... View Article

Firma Timac Agro Polska uczestniczyła w IV Konferencji Borówkowej w Ożarowie Mazowieckim, która odbyła się w pierwszym tygodniu marca br. Była to już czwarta edycja, a nasza firma jest na tej konferencji co roku, od samego początku. Okazało się, że i tym razem, po raz kolejny, w konferencji uczestniczyła rekordowa liczba osób i wystawców. Ponad 700 uczestników (głównie producentów borówki), przeszło 60 wystawców, liczni zagraniczni goście i prelegenci – to wszystko sprawiło, że IV Konferencja Borówkowa miała prawdziwie międzynarodowy charakter. Na naszym stoisku też nie brakowało gości, a momentami tworzyły się nawet kolejki do naszych doradców. Ale konferencja borówkowa, to nie tylko wykłady i wystawa. Ważną jej częścią były też pokazy zorganizowane drugiego dnia w gospodarstwie „Berry Bliss” w Jakubowie. A więc znowu sukces!

konferencja borówkoa mFot.-2-borówkamFot.-3-borówka