05.11

Kampania “Gwiazdka na TOPie” ruszyła

Ruszyła kolejna kampania Timac Agro Polska – “Gwiazdka na TOPie”. Zapraszamy na naszą strone poświęconą tej... View Article

Ruszyła kolejna kampania Timac Agro Polska – “Gwiazdka na TOPie”. Zapraszamy na naszą strone poświęconą tej kampanii. Tam znajdziecie Państwo wszystkie szczegfóły dotyczące bieżącej promocji.

Szczegóły kampanii “Gwiazdka na TOPie”

14.06

Timac Agro Polska sponsorem XLII edycji OWiUR

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (OWiUR) to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy... View Article

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (OWiUR) to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych w rolnictwie organizowany w naszym kraju. Pierwszą olimpiadę zorganizowano w 1976 r. w Siedlcach. Na początku tego konkursu odbywają się eliminacje szkolne, potem eliminacje okręgowe – uczestniczą w nich najlepsi uczniowie z etapu szkolnego. Trzeci etap to finał olimpiady, w którym udział biorą najlepsi uczestnicy z eliminacji okręgowych. Egzaminy składają się z części pisemnej i praktycznej. Zajęcie miejsc 1-3 w eliminacjach centralnych skutkuje otrzymaniem indeksu na wybraną uczelnię rolniczą w kraju, na dowolny kierunek studiów dziennych. Organizatorem tych zmagań jest Komitet Główny OWiUR, który działa przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Konkursowi patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Eliminacje centralne XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, odbyły się w tym roku 7-8 czerwca, na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W bieżącym roku, w eliminacjach centralnych udział wzięło 225 uczniów ze szkół rolniczych, ogrodniczych i leśnych z terenu całej Polski. W czwartek (07.06.) uczniowie uczestniczący w zmaganiach olimpijskich rozwiązywali testy, które miały zweryfikować ich wiedzę teoretyczną, potem odbyły się egzaminy praktyczne. W każdym z 11 bloków tematycznych w teście należało odpowiedzieć na 60 pytań. Z części teoretycznej (testu) uczestnicy mogli uzyskać maksymalnie 60 punktów, tak samo jak i z części praktycznej, czyli w sumie 120. W tym roku najlepszy wynik to 114 punktów. – To naprawdę wybitne osiągnięcie – zaznaczył Prof. Radecki, honorowy przewodniczący OWiUR – który ubolewał na tym, że od lat nie udaje się pobić historycznego rekordu 117 punktów. Jak mówili uczestnicy pytania wcale nie są łatwe.

Sponsorem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych była w tym roku także firma Timac Agro Polska, która przekazała środki na nagrody dla laureatów eliminacji centralnych. Pracownicy Timac Agro Polska uczestniczyli także w eliminacjach okręgowych OWiUR (w 9 okręgach na uczelniach i w szkołach rolniczych) oraz w eliminacjach centralnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, gdzie na specjalnie przygotowanych stoiskach rozdawali uczestnikom materiały piśmiennicze, notatniki i broszurę o firmie. Udzielali także informacji i odpowiadali na pytania zainteresowanej młodzieży.

Na spotkaniu podsumowującym i zamykającym tegoroczną edycję olimpiady w piątek (08.06.), na którym ogłoszono oficjalne wyniki, rozdano laureatom w poszczególnych kategoriach nagrody oraz dyplomy. W imieniu Pani Agaty Stolarskiej, Prezes Zarządu Timac Agro Polska, 11 wyróżnionym osobom dyplomy i nagrody wręczył Pan Maciej Sroczyński, PR Manager Timac Agro Polska. W planach firma ma jeszcze – ale to już po wakacjach, spotkania z młodzieżą w wybranych szkołach rolniczych uczestniczących w OWiUR, gdzie jej doradcy opowiedzą uczniom o nawożeniu roślin oraz żywieniu zwierząt.

Firma Timac Agro Polska stara się być w częstym kontakcie z młodzieżą uczącą się w średnich szkołach rolniczych oraz studiującą na uczelniach rolniczych (kierunki produkcja roślinna i zwierzęca). W ubiegłym i tym roku, nasi pracownicy uczestniczyli m.in. w spotkaniach ze studentami na Wydziałach Ogrodniczych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie i Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, gdzie przedstawili prezentację o firmie i nawożeniu roślin ogrodniczych z biostymulacją. W tym roku braliśmy także udział w targach pracy na kilku uczelniach, m.in. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Poznaniu i na SGGW w Warszawie. W przyszłości, kontakty te będą zdecydowanie bardziej intensywne, ponieważ współpraca z młodzieżą jest dla naszej firmy priorytetowa. W młodych ludziach widzimy przyszłość naszej firmy… Tak więc, do zobaczenia!

14.06

Panorama Pól Timac Agro Polska 2018

W dniu 5 czerwca 2018 r. spotkaniem na poletkach Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Śremie... View Article

W dniu 5 czerwca 2018 r. spotkaniem na poletkach Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Śremie rozpoczęła się kolejna, V już edycja spotkań polowych Timac Agro Polska, organizowanych pod nazwą „Panorama Pól”. Spotkanie w Śremie zaczęło się o godzinie 11.00. Przez poletka pokazowe przeszło kilka zorganizowanych grup klientów, którzy oprowadzani byli przez doradców firmy. W punktach konsultacyjnych specjaliści i doradcy z firmy Timac Agro Polska informowali rolników o uprawach i zastosowanych nawozach.

W tym roku zaprezentowaliśmy technologie nawożenia pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, jęczmienia jarego, kukurydzy, rzepaku ozimego, buraka cukrowego. Motywem przewodnim było w tym roku Sulfammo N-PROCESS, a więc azot. Gościem specjalnym „Panoramy Pól” w Śremie był prof. dr habil. Witold Grzebisz – znany ekspert w dziedzinie nawożenia z Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który mówił rolnikom m.in. o nawożeniu azotowym i zapotrzebowaniu różnych upraw na ten i inne składniki pokarmowe, w różnych fazach rozwojowych.

Na Panoramie w Śremie było też stoisko Działu „Animal Nutrition”, na którym nasi zootechnicy udzielali rolnikom porad z zakresu żywienia zwierząt oraz prezentowali ofertę bloków mineralnych i dodatków paszowych Timac Agro. W spotkaniu uczestniczyło ok. 300 rolników z województw: wielkopolskiego, lubuskiego, opolskiego, i zachodnio-pomorskiego. Po części polowej miała miejsce część integracyjno-rozrywkowa połączona z biesiadą pod namiotem przy potrawach grillowanych i bufecie sałatkowym oraz licznych konkursach.

Miesiąc czerwiec upływa w firmie Timac Agro Polska pod znakiem Panoramy Pól. Do tej pory odbyły się już dwa spotkania – poza tym w Śremie, również to w Zakładzie Produkcyjno-Doświadczalnym „Bałcyny” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 8 czerwca br. wzięli w nim udział rolnicy z trzech województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i części mazowieckiego, w liczbie ok. 150. Poletka doświadczalne zlokalizowane były w Zakładzie Produkcyjno-Doświadczalnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego „Bałcyny” w miejscowości Lipowo w powiecie ostródzkim, w woj. warmińsko-mazurskim. W tym roku zaprezentowaliśmy tam technologie nawożenia pszenicy ozimej, kukurydzy i rzepaku jarego. Na poletkach doświadczalnych jak co roku czekał na rolników prof. dr hab. Krzysztof Jankowski, ekspert w dziedzinie uprawy rzepaku z Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie. O występowaniu szkodników w poszczególnych uprawach informowała dr Marta Damszel, fitopatolog z tej samej jednostki naukowej, która podczas lustracji pól podkreślała, że rok 2018 to zdecydowanie rok szkodników.

Ostatnia w tym roku Panorama Pól odbędzie się 21 czerwca br. w Dębnie, w Rolniczo-Wytwórczym Kombinacie Spółdzielczym A. Paśki, w woj. podkarpackim. Serdecznie zapraszamy jeszcze w tym, i kolejnym roku!

04.06

Zmarł profesor Eberhard Makosz, wybitny polski sadownik

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 29 maja br. w wieku 86 lat zmarł prof. dr... View Article

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 29 maja br. w wieku 86 lat zmarł prof. dr hab. Eberhard Makosz, wybitny polski sadownik, nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń polskich sadowników, honorowy prezes Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych.

Pan prof. Eberhard Makosz od dziesięcioleci wyznaczał trendy w rozwoju polskiego sadownictwa, a na świecie był jego wypróbowanym ambasadorem. Był prawdziwym przyjacielem sadowników, zawsze gotowym by ich wspierać, nawet w najtrudniejszych chwilach. Zmarły był absolwentem Wydziału Ogrodnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1965). W 1970 r. uzyskał stopień doktora, habilitował się w zakresie ekonomiki ogrodnictwa w 1983 r. W 1997 r. otrzymał tytuł profesora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa. W latach 1956-1983 pracował w Sadowniczym Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Brzeznej, później do 1988 r. był wiceprezesem Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Ogrodniczych w Nowym Sączu. Jako nauczyciel akademicki związany był z Akademią Rolniczą w Lublinie, gdzie organizował Katedrę Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego oraz kierował Katedrą Ekonomiki Ogrodnictwa. Pracował również w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Ogrodnictwa w Warszawie. W pracy naukowej specjalizował się w zagadnieniach z zakresu ekonomiki ogrodnictwa, sadownictwa i szkółkarstwa. Był członkiem m.in. Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych, a także honorowym członkiem Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich Polskiej Akademii Nauk. Publikował prace naukowe poświęcone nowoczesnym technologiom w polskim sadownictwie, współpracował z prasą ogrodniczą. W uznaniu wybitnych zasług w pracy naukowo-badawczej na rzecz rozwoju polskiego sadownictwa oraz dydaktycznej, prof. Makosz został odznaczony: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Nasza firma miała prawdziwą przyjemność móc współpracować z prof. Makoszem na przestrzeni ostatnich kilku lat, m.in. nad projektami w zakresie poprawy jakości jabłek w polskich sadach, czy organizacją konferencji sadowniczych w Lublinie, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia małżonce Pana profesora, jego synowi, synowej i wnukowi.

Zarząd, dyrekcja i pracownicy firmy Timac Agro Polska

11.05

Timac Agro Polska – Wielka Majówka po raz drugi!

    Timac Agro Polska – Wielka Majówka po raz drugi! W dniach 9-10 maja... View Article

 

 

Timac Agro Polska – Wielka Majówka po raz drugi!

W dniach 9-10 maja 2018 r., w Centrum Kongresowo-Hotelowym Warszawianka w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim k. Warszawy, odbyła się druga Wielka Majówka Timac Agro Polska. Wielka Majówka Timac Agro Polska, to połączenie merytorycznej konferencji oraz specjalnej akcji marketingowej – Wielkiej Loterii Timac Agro Polska pod tą samą nazwą, skierowanej do klientów firmy, którzy w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia br. zakupili jednorazowo określoną ilość wybranych nawozów płynnych, granulowanych, dodatków paszowych lub bloków mineralnych, z bogatej oferty firmy.
Wielka Majówka, to jedno z największych i najważniejszych wydarzeń na przestrzeni ostatnich dwóch lat zrealizowanych przez firmę Timac Agro Polska (a pewnie również w całej branży), ale przede wszystkich to ważne spotkanie dla producentów rolnych, dla których oprócz finału loterii z losowaniem głównych nagród, firma Timac Agro Polska przygotowała także solidną dawkę wiedzy w czasie konferencji. Głównymi nagrodami w loterii były w tym roku: Toyota Hilux, dwie Toytoy Aygo i 5 skuterów Kymco. W czasie kilkugodzinnej konferencji składającej się z części ogólnej i trzech części panelowych, przedstawiono aktualne informacje o Grupie Roullier i firmie Timac Agro, a później już w poszczególnych częściach tematycznych, szczegółowe zagadnienia związane z produkcją rolną, ogrodniczą i produkcją mleka.

Część ogólną konferencji otworzyła uroczyście i powitała zebranych gości Agata Stolarska, prezes zarządu Timac Agro Polska. Pani prezes podziękowała przybyłym tak licznie gościom za to, że pomimo gorącego czasu na polu i w gospodarstwach, znaleźli czas na spotkanie z firmą Timac Agro Polska. Podziękowała także za ich aktywny udział w Wielkiej Loterii i życzyła szczęścia podczas losowania nagród. Po tym wystąpieniu głos zabrał Arnaud Wieczorek, który przedstawił Światowe Centrum Innowacji (CMI) Grupy Roullier w Saint Malo. Mówił on o roli i znaczeniu badań oraz innowacji w grupie. Po nim, prezentację pt. Jak przy pomocy technologii TOP-PHOS zwiększyć efektywność odżywiania roślin, przedstawił Pan Nicolas Juignet z CMI Francja. TOP-PHOS, to nowa innowacyjna forma fosforu zabezpieczona przed uwstecznianiem się w glebie (niezależnie od jej odczynu), która sprawia, że nawożenie fosforem jest bardziej efektywne. Oba wystąpienia z języka francuskiego na polski przetłumaczyła prezes Agata Stolarska. Później o doświadczeniach polowych, jako ważnym elemencie pracy doradców techniczno-handlowych Timac Agro Polska, opowiedział Bartłomiej Anioła, agri crops manger z działu marketingu. Firma Timac Agro Polska to firma, która zatrudnia ponad 100 doradców techniczno-handlowych ds. nawożenia na terenie całego kraju, którzy w ramach serwisu sprzedażowego przeprowadzają na polach swoich klientów badania gleby (od niedawna z użyciem geoskanerów), badania fluorymetryczne roślin w czasie wegetacji w kierunku niedoboru składników pokarmowych, i na tej podstawie przygotowują plany nawozowe pól i konkretne zalecenia pod uprawy. Nowe narzędzia komunikacyjne (m.in. stronę internetową, FB, kanał YT), zaprezentował Łukasz Peroń, horti crops & comunication manager, również z działu marketingu.

Po przerwie, w trakcie drugiej części konferencji, równolegle w 3 salach konferencyjnych odbyły się odrębne wykłady: panel rolniczy, panel upraw specjalistycznych (ogrodniczych) oraz panel zootechniczny. W panelu rolniczym o lustracji polowej, jako ważnym źródle informacji przy podejmowaniu decyzji związanych z odżywianiem roślin mówił dr hab. Witold Szczepaniak, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W tym kontekście, o serwisie AgriCrops firmy Timac Agro Polska mówił Dominik Fudała, doradca techniczno-handlowy. Aktualne wybrane zagadnienia z zakresu uprawy roślin białkowych przedstawił rolnikom prof. dr hab. Bogdan Kulig, z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

W panelu specjalistycznym, wprowadzenie do fertygacji z omówieniem analizy gleby i wody zrobił prof. dr hab. Andrzej Komosa z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Po tym wykładzie praktyczne aspekty nawożenia fertygacyjnego w oparciu o produkty KSC-Phytactyl przedstawił Jacek Witkowski, doradca techniczno-handlowy Timac Agro Polska. O aktualnej sytuacji na rynku jabłek w 2018 r. mówił dr Tomasz Lipa, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. O tym z jakimi szansami i zagrożeniami polscy sadownicy wchodzą w aktualny sezon mówił Mateusz Nowacki, specjalista ds. sadownictwa z Timac Agro Polska.

W panelu zootechnicznym, o problemach zawodowych krów mlecznych opowiedział dr Robert Mikuła, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. O wpływie okresu zasuszenia na przebieg laktacji mówił Sławomir Wujek z Timac Agro Polska, a rolę i znaczenie suplementacji mineralnej w żywieniu bydła przedstawiła Paulina Fornal, specjalista ds. marketingu z Działu Animal Nutrition. W dziale tym pracuje 20 doradców, którzy codziennie odwiedzają gospodarstwa hodowlane na terenie całej Polski, w których zajmują się układaniem dawek pokarmowych, analizą kiszonek, i szeroko pojętym doradztwem zootechnicznym.

W konferencji udział wzięło łącznie nieco ponad 450 rolników, którzy przyjechali do Jachranki z terenu całej Polski. Uczestnicy nie tylko skorzystali merytorycznie, ale także mogli się świetnie bawić wieczorem na uroczystej kolacji, połączonej z rozstrzygnięciem Wielkiej Loterii (losowaniem nagród), której towarzyszył pewien dreszczyk emocji. Losowanie i zabawę prowadził znany prezenter Marcin Prokop. Część artystyczna na bankiecie, losowanie i wręczanie nagród transmitowane było na żywo na mediach społecznościowych firmy Timac Agro Polska. W spotkaniu licznie udział wzięła branżowa prasa i media elektroniczne.

 

Źródło: Timac Agro Polska

 

08.03

Timac Agro Polska na VI Konferencji Borówkowej Jagodnika

W dniach 1-2 marca br. w Polsce odbyła się największa Konferencja Borówkowa na świecie zorganizowana... View Article

W dniach 1-2 marca br. w Polsce odbyła się największa Konferencja Borówkowa na świecie zorganizowana przez miesięcznik Jagodnik i portal jagodnik.pl. W wydarzeniu tym wzięło udział ponad 950 osób, w tym 180 gości z zagranicy, przybyłych z 22 krajów Europy i świata. Konferencji towarzyszyły ekspozycje 70 firm, wśród których nie mogło zabraknąć stoiska firmy Timac Agro Polska. Była to już VI konferencja, a nasza firma jest na niej obecna od samego początku. Na naszym stoisku jak zwykle nie brakowało osób zainteresowanych ofertą firmy, jak i stałych klientów, chcących porozmawiać o dotychczasowej współpracy. Producentów szczególnie interesowała nowa gama produktów Timac Agro do fertygacji – KSC-Phytactyl, jak również nawozy płynne do dolistnego odżywiania roślin w czasie wegetacji z gamy Fertileader. Często pytano także o nawóz Maxifruit poprawiający owocowanie.

Pierwszego dnia, na Sali konferencyjnej w Hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim, przedstawiono 14 prezentacji związanych z borówkowym rynkiem i uprawą borówki. Część Konferencyjną zakończyła debata z udziałem producentów i ekspertów, takich jak: Dominika Woźniak z grupy Rajpol, Fred Douven z abbGrowers, Stephen Taylor z Winterwood Farms Ltd. i Mariusz Padewski z firmy Delphy. W jej trakcie poruszono zagadnienia związane z rozwojem i przyszłością rynku borówki amerykańskiej w Polsce i w Europie. Pierwszy dzień Konferencji Borówkowej zakończył uroczysty bankiet, na którym odbyła się premiera i degustacja oficjalnego piwa Konferencji Borówkowej – ART#16 Blueberry Foreign Extra Stout Nitro – pierwszego na świecie piwa borówkowego nagazowanwgo azotem. Przygotowane zostało dzięki współpracy Polish Berry Cooperative i Browar Stu Mostów.

Drugiego dnia obył się pokaz cięcia borówek w plenerze. Mimo niskich temperatur na plantacje borówki do gospodarstwa Państwa Grażyny i Marka Bobrowskich przyszło 400 zainteresowanych. Paweł Korfanty pokazywał jak ciąć kilkunastoletnie krzewy borówki i utrzymywać krzewy w pełnej produktywności przez wiele lat. Mówił również o tym jak prowadzić borówkowe krzewy pod zbiór kombajnowy, który to może już w najbliższej przyszłości stać się powszechny z powodu deficytu pracowników. Z kolei Leon Schrijnwerkers z Holandii uczył jak ciąć i prowadzić młode krzewy, na przykładzie odmiany ‘Chandler’. Na koniec miał miejsce pokazy pracy maszyn firm: Kubota, Agroland, ZHU ARGO, Anderwald Maszyny Rolnicze, Vodatec, Max Crop i Agat.

Patronat nad konferencją objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Samodzielny Zakład Sadownictwa Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW.

 

26.02

Timac Agro na targach Ferma Bydła i…

W dniach 16-18 lutego 2018 r. Dział Animal Nutrition firmy TIMAC AGRO POLSKA, po raz... View Article

W dniach 16-18 lutego 2018 r. Dział Animal Nutrition firmy TIMAC AGRO POLSKA, po raz kolejny wziął udział w Międzynarodowych Targach Ferma Bydła i Międzynarodowych Targach Ferma Świń i Drobiu, które od kilku już lat odbywają się w Centrum EXPO w Łodzi. Targi co roku przyciągają kilkuset wystawców, a podczas trzech dni odwiedza je ponad 30 tys. hodowców i producentów. Takie targi to dobry moment na spotkanie się z naszymi klientami, ale przede wszystkim okazja na pozyskanie nowych klientów. I tym razem nie zabrakło na naszym stoisku ani jednych, ani drugich!
Na każdych targach odbywa się konferencja z ciekawymi wykładami i prezentowane są nowinki produktowe branży (niektóre otrzymują wyróżnienia). I tak na przykład w tym roku firma Timac Agro Polska otrzymała na targach Złoty Medal za Gamę produktów QUALIX (w ubiegłym roku były to aż trzy złote medale!).
Qualix to linia składająca się z czterech produktów przeznaczonych do optymalizacji parametrów produkcji bydła opasowego. Ich wygodna forma użytkowa – wiader z pokrywką, pozwala korzystać z nich zarówno na pastwisku jak i w budynkach inwentarskich. Jej bazą jest stworzony w Światowym Centrum Innowacji Grupy Roullier – MIX 3.0, który stymuluje naturalne procesy fermentacyjne w żwaczu i poprawia opłacalność produkcji. MIX 3.0 dzięki trzem frakcjom: białkowej, węglowodanowej i lipidowej, działa na trzech poziomach: poprawia naturalne procesy fermentacyjne zachodzące w żwaczu, poprawia wydajność dawki pokarmowej, poprawia status metaboliczny zwierząt.

W listopadzie ur. redakcja miesięcznika Farmer oraz serwisów www.farmer.pl i gieldarolna.pl przyznała Gamie produktów Qualix wyróżnienie „Innowacyjny Produkt Rolniczy 2017” – Nagroda Czytelników w kategorii „Pasze, dodatki paszowe i materiał hodowlany”.

26.02

Najważniejsze elementy w ochronie i odżywianiu porzeczek