Granulowany nawóz zawierający kompleks N-PROCESS i MEZOCALC oraz AZOT, MAGNEZ i SIARKĘ

  Biostymulujący, wieloskładnikowy nawóz azotowy zawierający kompleks N-Process

  Uzyskaj więcej informacji

  Opis

  • Skład
   Kompleks N-PROCESS
   CaCO3 (MEZOCALC) 20%
   N 18% (10% amonowy; 8% amidowy)
   MgO 4%
   Na2O 4%
   SO3 30%
   Cu 0,01%
   Zn 0,01%
  • Efektywne pobieranie
   • dwie najefektywniejsze formy azotu: amonowa i amidowa,
   • azot uwalniany inteligentnie wg krzywej pobierania roślin,
   • MEZOCALC – neutralizacja zakwaszającego działania nawożenia azotowego, regulacja mikro pH,
   • synergia S i Mg wspomagająca efektywność przemian N,
   • kompleks N-PROCESS – szybsza asymilacja i transformacja azotu - maksymalne ograniczenie jego strat wynikających z ulatniania i wymywania,
   • aktywna stymulacja pobierania azotu przez system korzeniowy.
  • Szybka transformacja
   • kompleks N-PROCESS stymuluje produkcję reduktazy azotanowej oraz produkcję białka,
   • dostępna siarka, podnosi efektywność wykorzystania azotu.
  • Wyższa dostępność N z gleby
   • MEZOCALC – optymalne mikro pH wokół granuli nawozu i systemu korzeniowego,
   • buforowanie zakwaszającego działania nawożenia azotowego,
   • aktywacja azotu glebowego.
  • Zmniejszenie strat azotu
   • dwie formy azotu: amonowa i amidowa,
   • stała dostępność dostosowana do kinetyki pobierania,
   • siatka organiczno-wapniowa zabezpieczająca przed ulatnianiem i wymywaniem azotu.
  • Lepsze parametry jakościowe
   • poprawa parametrów paszy, m.in. smakowitość
   • ograniczenie zawartości szkodliwych azotanów i azotynów.

  Opakowanie

  Big bag 600 kg