Krystaliczny nawóz do fertygacji z kompleksem PHYT-ACTYL

  PHYT- ACTYL to skoncentrowany wyciąg pochodzenia roślinnego o działaniu biostymulującym.

  Uzyskaj więcej informacji

  Opis

  • Skład
   Kompleks PHYT-ACTYL® (prekursory fitohormonów, subastancje o działaniu biostymulującym i antystresowym, chelatowane mikroelementy)
   MgO 15%
   SO3 28%
   B 0,5%
   Cu 0,5%
   Fe 2,5%
   Mn 2%
   Mo 0,2%
   Zn 1,5%
  • EC / KONDUKTYWNOŚĆ
   Jest określane mianem przewodności elektrolitycznej właściwej, będącej odwrotnością oporności właściwej. Przewodność właściwa wodnych roztworów to w języku angielskim electrolitical conductivity. Stąd powszechnie przyjętym skrótem oznaczającym tę właściwość jest EC (konduktywność).
  • DEFINICJA ZASOLENIA
   Ilość soli mineralnych rozpuszczonych w roztworze zawierającym składniki odżywcze. Dotyczy to przede wszystkim poniższych soli rozpuszczalnych: Ca++, Mg++, K+, Na+, Cl-, SO4--, HCO3- (wodorowęglany), CO3-- oraz NO3-.
  • SKUTKI ZASOLENIA:
   - obniżenie potencjału osmotycznego roztworu glebowego
   - toksyczne działanie niektórych jonów (Cl, Na, B itd.) na korzenie
   - pogorszenie właściwości gleby, zwłaszcza wskutek obecności jonów sodu
  • KONDUKTYWNOŚĆ KSC
   - produkty KSC PHYTACTYL są tworzone z najwyższej jakości surowców, zapewniających optymalną przewodność
   - niezależnie od rodzaju produktu, KSC PHYTACTYL oferuje niższą przewodność w wyższych stężeniach, co zwiększa efektywność odżywiania
   - KSC PHYTACTYL zapewnia utrzymanie niskiego poziomu konduktywności na jednostkę nawozową
   - poziom konduktywności w poszczególnych produktach z gamy KSC utrzymują się więc w granicach normy, będąc jednocześnie niższe niż w produktach tradycyjnych
  • EFEKT BUFORUJĄCY
   Nawozy KSC PHYTACTYL zapewniają optymalne pobieranie składników odżywczych. KSC PHYTACTYL nie obniża pH w najczęściej stosowanych stężeniach - posiada właściwości buforujące, które optymalizują pobieranie składników odżywczych.

  Opakowanie

  Wiadro 10 kg

  Materiały do pobrania