Zootechnika

Ważne jest nie tylko zdrowie zwierząt. Dbamy także o ich komfort (dobrostan).

TIMAC AGRO zapewnia hodowcom rozwiązania zwiększające wydajność stada. TIMAC AGRO oferuje dodatki odżywcze dla różnych grup zwierząt, dostosowane do ich potrzeb i kondycji, przy różnych strategiach hodowlanych. Produkty służące do lepszego zagospodarowania odchodów zwierzęcych, również znajdują się w ofercie TIMAC AGRO. Umożliwiają one wzmocnienie ekologicznego i ekonomicznego gospodarowania na fermach.

Brak gamy produktu

X