02.05

Timac Agro Polska Sponsorem the International Conference on Effect of Pre and Post harvest Factors on Health Promoting Components and Quality of Horticultural Commodities

W ostatnich dniach marca br. firma Timac Agro Polska była sponsorem dużej konferencji naukowej poświęconej wpływowi przed i po zbiorczych czynników na skład i jakość produkcji ogrodniczej, w aspekcie promocji zdrowego odżywiania. Konferencja ta trwałą dwa dni, a odbyła się w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Uczestniczyło w niej prawie 100 osób – naukowców i praktyków – z kilkudziesięciu krajów i aż z trzech kontynentów. Sprawa jakości produkcji ogrodniczej – szczególnie w ostatnim dziesięcioleciu – nabrała ogromnego znaczenia i będzie jeszcze ważniejsza. Naukowcy przedstawili efekty swoich wieloletnich prac, których celem było wypracowanie metod produkcji ogrodniczej podnoszących jakość i zdrowotność owoców i warzyw w masowej produkcji ogrodniczej, przechowalnictwie, przetwórstwie i dystrybucji, a więc składających się w znacznym stopniu na całość łańcucha żywieniowego. Towarzyszyły temu liczne dyskusje, panele i postery naukow
e. Treść referatów, doniesień naukowych i posterów, ukazała się drukiem w materiałach konferencyjnych, które są dostępne u organizatora. Wnioski wypracowane w czasie konferencji, zostały zebrane i opublikowane przez organizatora w połowie kwietnia. Celem jaki sobie postawili uczestnicy konferencji, jest ich przeniesienie do praktyki.

Firma Timac Agro, producent innowacyjnych nawozów i odżywek mineralnych na bazie alg z substancjami biostymulującymi, bardzo mocno wpisuje się w powyższe trendy światowe.
Nasze produkty są bowiem
sprawdzonym w praktyce narzędziem przeznaczonym do budowy wielkości i jakości plonu w produkcji sadowniczej i warzywniczej, a towarzyszące im doradztwo, realizowane przez naszych doradców-techniczno handlowych, jest gwarantem ich właściwego i skutecznego zastosowania.

Fotoreportaż:
http://www.inhort.pl/aktualnosci,news,148,3&-7487;&-7472;-International-Conference-on-Effect-of-Pre–and-Post-harvest-Factors-on-Health-Promoting-Components-and-Quality-of-Horticultural-Commodities