04.05

Maj przyniósł oczekiwane opady deszczu, co cieszy rolników. Pszenica i pszenżyto są w fazie strzelania w źdźbło, a jęczmień i żyto są w fazie liścia flagowego. Jak poprowadzić swoje uprawy zbóż, aby jak najlepiej wykorzystać wodę, którą mamy dostępną oraz odżywić rośliny by uzyskać wysoki plon? Na te pytanie postaram się odpowiedzieć w poniższym artykule.

Początek maja przyniósł w wielu regionach kraju, co prawda niewielkie, ale jak bardzo oczekiwane opady deszczu. Poprawiło to bilans wody w glebie, której brakowało. Chociaż wielkość opadów wystarczy obecnie na pokrycie bieżącego zapotrzebowania na wodę to rośliny przynajmniej w tym momencie nie będą redukowały plonu.

Obecnie zboża ozime są w fazie intensywnego wzrostu. Obserwując plantację można zauważyć fazę liścia flagowego w uprawach jęczmienia i żyta, natomiast pszenżyto i pszenica są jeszcze w fazie strzelania w źdźbło. Warto jest teraz częściej przeprowadzać lustrację w zbożach. Ponieważ liść flagowy w uprawie pszenicy w 50-60% bierze udział w budowaniu plonu. Każdy procent porażenia liścia flagowego przez choroby, jak również uszkodzenia przez szkodniki znacząco wpływa na spadek plonu. Z różnych części kraju spływają informacje o nalotach skrzypionki, które mogą znacząco przyczynić się do strat plonu. Ponadto zboża są narażone na atak chorób grzybowych. Dlatego w celu ochrony liścia flagowego konieczne jest przeprowadzenie zabiegu z użyciem insektycydu oraz zabiegu fungicydem zwanym powszechnie T2. Jednak ochrona liścia flagowego to nie wszystko. Należy zwrócić uwagę na odpowiednie odżywienie rośliny. Od fazy liścia flagowego do fazy kłoszenia znaczna część rolników stosuje 3 dawkę azotu. Co zrobić jeżeli przy braku opadów nawóz nie rozpuszcza się?. Brak opadów sprawia, że azot zawarty w zastosowanych nawozach azotowych nie rozpuszcza się, co ogranicza jego dostępność dla roślin i pozostaje on niewykorzystany, a także zwiększa jego straty. W niektórych przypadkach sytuacja taka staje się przyczyną  pogorszenia kondycji roślin zmagających się ze suszą. W celu poprawy parametrów jakościowych ziarna przy braku możliwości podania 3 dawki azotu warto jest zastosować FERTILEADER VITAL w dawce 3 l/ha. FERTILEADER VITAL w swoim składzie zawiera Izopentyl Adeniny, który wpływa na szybszy transport składników pokarmowych wewnątrz rośliny i przetransportowanie ich z części wegetatywnych do ziarniaków co powoduje poprawę ich parametrów jakościowych nawet w okresie suszy. Ponadto FERTILEADER. VITAL zawiera Glicynę-Betainę, czyli naturalny antystresant istotny podczas stresu termicznego i wilgotnościowego występującego w okresie suszy. FERTILEADER VITAL zawiera również aminokwasy, które wpływają na lepsze wchłanianie składników pokarmowych takich jak azot, fosfor, potas oraz mikroelementy zawarte również w FERTILEADER VITAL.