07.05

Panorama Pól Timac Agro Dębno

Aktualnie zboża znajdują się w fazie strzelania w źdźbło i większość plantacji jest już zasilona drugą dawką azotu. W tym momencie zbliża się zastosowanie trzeciej dawki azotu w uprawie pszenicy tzw. „dawka jakościowa”, która wpływa na poprawienie parametrów jakościowych ziarna głównie zawartości białka w ziarnie. Przed przystąpieniem do planowania trzeciej dawki azotu musimy pamiętać, że zastosowanie trzeciej dawki azotu ma sens wyłącznie na plantacjach zdrowych chronionych fungicydowo, gdzie kłos, liść flagowy i podflagowy są i będą zielone jeszcze przez kilka tygodni. Jeśli mamy spełniony ten warunek możemy przejść do planowania III dawki azotu, jednak tu napotykamy kolejny problem. Co zrobić, gdy w większej części kraju (poza znacznymi ilościami opadów na południu Polski w ostatnich dniach) od dawna nie występowały opady deszczu i panuje susza, która zagraża uprawom i może się przełożyć na znaczny spadek plonu. Nawet w rejonach, gdzie w ostatnim czasie wystąpiły opady deszczu i zastosujemy nawożenie azotem na wilgotną glebę nie gwarantuje nam wysokiej jego skuteczności, gdyż spowoduje wyłącznie jego rozpuszczenie. W celu wmycia azotu do strefy korzeniowej, gdzie rośliny będą mogły go pobrać i wykorzystać potrzebne są kolejne opady deszczu. Poza tym trzeba pamiętać, że warunki wilgotnościowe gleby w momencie zastosowania trzeciej dawki w tym roku nie są optymalne, a zastosowanie nawozów azotowych na przesuszoną glebę zawsze skutkuje pewnymi stratami azotu. Straty te są szczególnie wysokie w przypadku aplikacji mocznika. Ponadto zastosowanie azotu podczas niedoborów wody może wywołać więcej szkody niż pożytku i zamiast poprawić parametry jakościowe ziarna może doprowadzić do przedwczesnego zasychania roślin co w konsekwencji przełoży się na znaczne straty plonu. W celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu plonowania przy odpowiednich parametrach jakościowych ziarna, gdy występują ograniczone ilości opadów warto jest rozważyć zrezygnowanie z trzeciej dawki azotu i popracować na lepszym wykorzystaniu azotu już zgromadzonego w liściach i źdźble i przemieszczeniu go z części wegetatywnych, w których jest zgromadzony w znacznych ilościach do części generatywnych w celu polepszenia parametrów jakościowych ziarna. Jednym ze sposobów na polepszenie takiego przemieszczania jest zastosowanie w fazie liścia podflagowego lub flagowego preparatu FERTILEADER VITAL 954, który w swoim składzie zawiera kompleks SEACTIVE. W skład kompleksu SEACTIVE wchodzi Glicyna-Betaina, która w naturalny sposób łagodzi stresy związane z niedoborami wody, jakie mają miejsce w ostatnim czasie. Ponadto Glicyna-Betaina jest naturalnym aminokwasem, co wpływa na lepsze wchłanianie składników pokarmowych przez liść nawet w okresie niedoborów wody gdzie rośliny mają zamknięte aparaty szparkowe i składniki pokarmowe w postaci solo czy chelatów byłyby trudno wchłanialne. Poza tym Glicyna-Betaina biorąc pod uwagę, że jest naturalnym aminokwasem jest włączalna w struktury białka, dzięki czemu rośliny tracą mniej energii na ich produkcję. Kompleks SEACTIVE to również IzoPentyl Adeniny, który w naturalny sposób przyśpiesza przemieszczanie zgromadzonych składników pokarmowych z liści do ziarna, co w konsekwencji wpływa na lepsze parametry jakościowe ziarna bez ryzyka uszkodzeń spowodowanych trzecią dawką azotu w niekorzystnych warunkach pogodowych. Po trzecie kompleks SEACTIVE zawiera różnego rodzaju aminokwasy, które jak wcześniej wspominałem przyczyniają się do lepszego wchłaniania składników pokarmowych dostarczonych dolistnie, nawet przy zamkniętych aparatach szparkowych. Ponadto aminokwasy dostarczone droga nalistna zostają włączone w struktury białek, a roślina nie musi tracić energii na ich wytworzenie. Poza kompleksem SEACTIVE FERTILEADER VITAL zawiera w swoim składzie podstawowe makroelementy jak azot, fosfor, potas, jak również 6 głównych mikroelementów, które uzupełniają ewentualne niedobory w roślinie i przyczyniają się do odpowiedniego jej odżywienia. Przetaczając powyższe argumenty w celu uzyskania odpowiedniej jakości ziarna warto jest rozważyć zastosowanie FERTILEADERA VITAL zamiast trzeciej dawki azotu szczególnie w przypadku, że coraz częściej mamy niedobory opadów, które w znacznym stopniu ograniczą skuteczność stosowania trzeciej dawki azotu w sposób tradycyjny.