19.11

Planując przyszłoroczne zasiewy kukurydzy dużą wagę przykłada się do wyboru odpowiedniej odmiany dopasowanej do przeznaczenia produkcji i regionu uprawy. Niemniej istotne jest nawożenie mineralne, które powinno być dopasowane do potrzeb pokarmowych kukurydzy i uwzględniać będzie zasobność stanowiska. Planując strategię nawożenia w bilansie składników pokarmowych należy uwzględnić zarówno makro jak i mikroelementy niezbędne dla prawidłowego rozwoju kukurydzy (tabela zapotrzebowania poniżej).

Składnik Pobranie na 1 tonę: ziarno + słoma
N 20-30 kg
P2O5 8-10 kg
K2O 22-32 kg
CaO 7-8 kg
SO3 7-10 kg
Zn 40-60 g

Źródło: Grzebisz, 2012 – modyfikacja

Kukurydza wymaga stanowiska o uregulowanym odczynie gleby, zasobnego w składniki pokarmowe. Każdy z nich dostarczony w zbyt małej ilości będzie składnikiem ograniczającym plonowanie. Nawożenie przedsiewne kukurydzy powinno opierać się o nawóz mineralny zawierający azot, fosfor, potas, wapń odżywczy, siarkę oraz najważniejszy z mikroelementów w odżywianiu kukurydzy jakim jest cynk. Rozwiązaniem jakie idealnie wpisuje się w te wymagania jest Eurofertil TOP NP 35, zawierający w swoim składzie:

  • startową dawkę azotu w postaci formy amonowej i amidowej,
  • fosfor w innowacyjnej formie TOP-PHOS stanowiący źródło energii, chronione przed uwstecznianiem zarówno w warunkach gleb kwaśnych jak i zasadowych,
  • Mezocalc będący źródłem wysoce reaktywnego i szybko działającego odżywczego wapnia,
  • siarkę, która warunkuje odpowiednie pobieranie azotu i syntezę aminokwasów,
  • oraz cynk będący niezbędnym składnikiem do rozwoju systemu korzeniowego oraz wpływając na efektywne wykorzystanie azotu.

Nawóz Eurofertil TOP NP 35 zawiera ponadto w swoim składzie magnez oraz dodatek substancji biostymulujących w formie Physio+, będącą naturalną substancją powodującą intensywniejszy rozwój systemu korzeniowego oraz intensywniejsze pobieranie wapnia, fosforu i potasu od samego początku rozwoju kukurydzy. Physio+ wpływając na intensywny rozwój systemu korzeniowego przeciwdziała efektowi leniwego korzenia, a większa masa korzeniowa stanowi zaplecze do pobierania większej ilości składników pokarmowych, a także wody.

Fosfor w formie TOP-PHOS stanowi źródło energii dla kukurydzy dopasowane do pobierania tego składnika pokarmowego, począwszy od początku wegetacji aż do końca nalewania ziarna. W przeciwieństwie do tradycyjnych szybko rozpuszczalnych form fosforu, które po kilku miesiącach od zastosowania w znacznym stopniu ulegają uwstecznieniu, szczególnie w glebie o kwaśnym lub zasadowym odczynie, TOP-PHOS chroni i zapewnia dostępność fosforu na optymalnym poziomie przez cały okres wegetacji. Lepsze odżywienie fosforem to więcej energii dla rośliny, a co za tym idzie wyższy plon.

 

Tomasz Fudała