28.05

Kukurydza należy do roślin ciepłolubnych – znaczy to, że do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebuje przynajmniej 16˚C, a w temperaturze 22˚C wykazuje największy przyrost masy. Co jednak zrobić, kiedy mamy chłodną wiosnę z niekorzystnymi warunkami do rozwoju kukurydzy, a szczególnie systemu korzeniowego? A kukurydza, zamiast wykorzystywać zastosowane przedsiewnie nawozy fosforowe i azotowe, wykazuje słabą kondycję z powodu chłodu? W artykule przedstawiamy, jakie znaczenie ma dokarmianie dolistne kukurydzy.

System korzeniowy kukurydzy – rozwój na starcie

Jednym z kluczowych elementów prawidłowego rozwoju kukurydzy jest budowa mocnego systemu korzeniowego. Jest to tyle ważne, że rozbudowane korzenie kukurydzy nawet w niesprzyjających warunkach dla rozwoju rośliny wpłyną na lepsze jej odżywienie. Prawidłowo odżywiona młoda kukurydza jest w stanie szybciej się zregenerować w obliczu niekorzystnych warunków pogodowych, jakie coraz częściej w Polsce występują.

Jednym ze sposobów intensywnego rozwoju systemu korzeniowego jest zastosowanie łatwo przyswajalnych nawozów fosforowych. Fosfor zawarty w nawozach fosforowych, fosforowo-potasowych czy popularnych nawozów NPK wpłynie na rozwój systemu korzeniowego. Co jednak zrobić w przypadku chłodnej wiosny, gdy temperatura jest poniżej 13˚C, a dostępność fosforu w takiej temperaturze spada o 70%?  Innym sposobem wspierającym rozwój systemu korzeniowego jest optymalne bilansowanie składników pokarmowych w zastosowanych nawozach przedsiewnych. Niestety, znaczna część rolników podczas układania programu nawożenia kukurydzy zapomina o takich składnikach jak siarka, wapń odżywczy czy cynk, które wspierają odżywianie kukurydzy, a tym samym rozwój systemu korzeniowego.

Dokarmianie dolistne kukurydzy jako wsparcie rozwoju systemu korzeniowego

Innym sposobem rozwoju systemu korzeniowego kukurydzy jest zastosowanie nawożenia dolistnego kukurydzy i dostarczenie łatwo przyswajalnych makro i mikroelementów w celu wzmocnienia kukurydzy w niekorzystnych warunkach pogodowych oraz wsparcie rozwoju systemu korzeniowego. Dostarczenie drogą nalistną kukurydzy wszystkich niezbędnych składników pokarmowych jest jednym z kluczowych, a zarazem najłatwiejszym sposobem wsparcia kukurydzy w trudnych warunkach wzrostu i rozwoju oraz poprawie rozwoju systemu korzeniowego. Co jednak zrobić, gdy zastosowane makro i mikroelementy drogą nalistną potrzebują dużej powierzchni liścia, aby móc efektywnie wniknąć do wnętrza rośliny? Kukurydza we wczesnych fazach rozwojowych w momencie największego stresu spowodowanego niskimi temperaturami ma małą powierzchnię liści, przez którą mogą wnikać składniki pokarmowe podane drogą nalistną. A słabo rozwinięty system korzeniowy ma małą efektywność pobierania składników pokarmowych z gleby.

System korzeniowy kukurydzy - czym nawozić dolistnie kukurydzę

Czym nawozić dolistnie kukurydzę? Fertiactyl najlepszym rozwiązaniem na rozwój systemu korzeniowego w niskich temperaturach

Najefektywniejszym sposobem wsparcia rozwoju systemu korzeniowego nawet w niskich temperaturach jest zastosowanie preparatów dolistno-doglebowych z gamy FERTIACTYL firmy Timac Agro, które są pobierane zarówno przez liście, jak i system korzeniowy. Nawozy płynne z gamy FERTIACTYL, takie jak FERTIACTYL STARTER czy FERTIACTYL RECORD w swoim składzie zawierają unikatowy kompleks FERTIACTYL wpływający na intensywną regenerację kukurydzy po działaniu niskich temperatur oraz na intensywny rozwój systemu korzeniowego. Szybka regeneracja oraz rozwój systemu korzeniowego kukurydzy jest wynikiem innowacyjnego połączenia:

  • Glicyny-Betainy
  • Zeatyny
  • Kwasów huminowych i fulwowych
  • makroelementy

Nawozy dolistne do kukurydzy

Zawarta w nawozach płynnych FERTIACTYL Zeatyna intensywnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i intensywny rozwój włośników, dzięki którym kukurydza skutecznie będzie pobierała składniki pokarmowe z gleby. Zawarte w nawozach kwasy huminowe i fulwowe poprzez poprawę struktury gleby również wpływają na intensywny rozwój systemu korzeniowego. Dzięki temu roślina ma łatwiejszy do nich dostęp i szybciej je pobiera. Glicyna-Betaina jest naturalnym antystresantem wpływającym pozytywnie na rozwój kukurydzy i systemu korzeniowego.