10.04

Mikroelementy w uprawie ozimin

Wiosna zaczęła się na dobre, a z nią ruszyła wegetacja. Większość rolników już uporała się z pierwszymi dawkami azotu w zbożach ozimych, natomiast w rzepaku już w większości przypadków została podana druga dawka tego makroskładnika. A to w sytuacji stosowania dwóch dawek azotu oznacza, że wiosenne nawożenie rzepaku azotem mamy już za sobą. Jednak w celu uzyskania zadowalającego plonu, oprócz nawożenia głównymi makroskładnikami powinniśmy pamiętać też o wiosennym nawożeniu roślin mikroelementami. W celu przybliżenia roli poszczególnych mikroelementów przyjrzyjmy się, które z nich pełnią kluczowa rolę w poszczególnych uprawach.
Najpierw przyjrzyjmy się wiosennemu dokarmianiu mikroelementami rzepaku ozimego. Do zastosowania boru w uprawie rzepaku chyba nikogo już nie trzeba przekonywać. Jednak w celu przypomnienia wspomnę o kilku jego kluczowych funkcjach. Bor w uprawie rzepaku jest odpowiedzialny za:
• kiełkowanie i wzrost łagiewki pyłkowej,
• syntezę lignin,
• wzrost odporności przed chorobami pędów i łuszczyn,
• gospodarkę hormonalną rośliny,
• gospodarkę cukrów.
Zapotrzebowanie rzepaku na bor na 1 tonę nasion + odpowiednią ilość słomy wynosi 100-150 g. Natomiast najbardziej newralgicznymi fazami w uprawie rzepaku w okresie wiosennym pod względem boru jest faza rozety liściowej oraz faza zielonego pąka. Są to dwa kluczowe momenty, w których powinniśmy zastosować bor w celu odpowiedniego odżywienia rośliny tym mikroelementem. Ponadto powinniśmy pamiętać, że wraz ze wzrostem pH gleby w kierunku obojętnego, spada dostępność mikroelementów zgromadzonych w glebie. Dodatkowo jak wykazują badania 80% gleb Polski charakteryzuje się niską zasobnością tego pierwiastka.
Kolejnym bardzo ważnym mikroelementem w uprawie rzepaku, o którym niestety nie wszyscy już pamiętają, jest mangan. Mangan w uprawie rzepaku:
• stymuluje pobieranie fosforu,
• wpływa na gospodarkę azotem,
• wpływa na zdrowotność roślin,
• wpływa na gromadzenie tłuszczu w nasionach.
Zapotrzebowanie rzepaku na mangan na 1 tonę nasion + odpowiednią ilość słomy wynosi 80-200 g. Najbardziej krytyczną fazą na pobieranie manganu jest faza od momentu wiosennego ruszenia wegetacji do fazy kwitnienia rzepaku. Rzepak manganem powinniśmy odżywiać dwa razy w okresie wiosennego wzrostu, najpierw w fazie rozety, a następnie w fazie pąkowania.
W celu odpowiedniego odżywienia roślin borem i manganem oraz istotnego wsparcia wiosennej regeneracji rzepaku po zimie, proponujemy zastosować Fertiactyl Radical w dawce 3 l/ha, który w swoim składzie zawiera: Glicynę-Betainę, która jest naturalnym antystresantem, Zeatynę naturalny ukorzeniacz, kwasy humusowe i fulwowe poprawiające strukturę gleby oraz mikroelementy – bor i mangan. Natomiast w fazie zielonego pąka zalecamy zastosowanie Fertileader Gold w dawce 3 l/ha, który zawiera w swoim składzie kompleks SEACTIV, w skład którego wchodzi: Glicyna-Betaniana, IzoPentyl Adeniny (IPA) wspomagający przemieszczanie się składników pokarmowych wewnątrz rośliny oraz aminokwasy wspomagające wnikanie mikroelementów do rośliny. Ponadto zawiera bor i molibden, kluczowe mikroelementy w fazie zielonego pąka.

Koleją ważną grupą roślin ozimych są zboża. Jednak ze względu na powszechność uprawy pszenicy wśród zbóż, skupmy się na jej wymaganiach pod względem zapotrzebowania na poszczególne mikroelementy w okresie wiosennym.
Najważniejszym mikroelementem w uprawie pszenicy jest miedź, choć jej wymagania pod względem ilości tego pierwiastka są niewielkie i wynoszą ok. 8,5 g na 1 tonę ziarna + odpowiadającą ilość słomy. Składnik ten pełni w roślinie wiele ważnych funkcji:
• stymuluje krzewienie,
• zapobiega redukcji źdźbeł kłosonośnych,
• stymuluje rozwój systemu korzeniowego,
• kontroluje przemiany azotu,
• wpływa na szybsze przemieszczanie azotu w kierunku ziarniaków,
• wpływa na wzrost odporności roślin na mączniaka prawdziwego i zgorzel podstawy źdźbła.
Optymalnym terminem zastosowania miedzi w uprawie pszenicy jest okres od fazy pełni krzewienia do fazy strzelania w źdźbło.
Kolejnym bardzo ważnym mikroelementem w uprawie pszenicy i innych zbóż jest mangan. Mangan w uprawie zbóż w tym pszenicy jest odpowiedzialny za:
• przemiany azotu w roślinie,
• syntezę białek,
• pobieranie fosforu,
• pośrednio wpływa na rozwój systemu korzeniowego i krzewienie,
• wzrost odporności na choroby grzybowe, głównie zgorzel podstawy źdźbła, fuzaryjną zgorzel korzeni, mączniaka prawdziwego zbóż oraz rdzę brunatna i żółtą.
Zapotrzebowanie pszenicy na mangan wynosi 90 g na każdą 1 tonę ziarna + odpowiadającą ilość słomy. Pszenica największe zapotrzebowanie na mangan wykazuje na początku wegetacji – do końca fazy krzewienia.
Innym mikroelementem wpływającym na wzrost i rozwój pszenicy jest cynk, którego zapotrzebowanie pszenicy wynosi około 65 g na każdą 1 tonę ziarna + odpowiadającą ilość słomy oraz bor, którego zapotrzebowanie pszenicy wynosi 5 g na każda 1 tonę ziarna + odpowiadającą ilość słomy. Cynk aktywuje liczne enzymy bądź jest ich składnikiem, przez co wpływa na przemianę materii roślin.
W celu prawidłowego odżywienia roślin w najważniejsze mikroelementy oraz wiosennego wsparcia roślin po zimie, zalecamy zastosować wiosną – do fazy końca krzewienia Fertileader Tonic w dawce 1,5 l/ha, który zawiera kompleks SEACTIV. Jego skład i działanie opisałem już wcześniej. Produkt ten zawiera również miedź i mangan, dwa kluczowe mikroelementy w fazie krzewienia zbóż.

Dr inż. Marcin Wieremczuk
Product Manager