10.08

W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie  hodowlę bydła mlecznego na wysokim poziomie bez produkcji wysokiej jakości pasz objętościowych.  Trwałe użytki zielone oraz trawy i ich mieszanki z motylkowatymi uprawiane na gruntach ornych to bardzo cenne źródło składników pokarmowych dla bydła. Dostarczają one zarówno białka jak i energii, połączonych z niezbędnym dla przeżuwaczy włóknem. Mimo, że stanowią razem z kiszonką z kukurydzy podstawę odżywiania objętościowego bardzo często nawożone są jedynie azotem lub nawozami organicznymi. W latach o wystarczającej liczbie opadów nawożenie takie pozwala zapewnić ilość paszy wystarczającą na potrzeby stada. Pytanie jednak jakiej jakości pasze w ten sposób uzyskujemy oraz jak ruń zachowa się gdy aura nie będzie już tak sprzyjająca jak miało to niestety miejsce w roku obecnym w przeważającej części naszego kraju. Skoro więc chcemy uzyskać wysokiej jakości paszę objętościową którą będziemy w stanie zebrać również w mniej korzystnych pogodowo latach pomyślmy jak zadbać  o ich plantacje.

Podstawą prowadzenia użytku zielonego jest oczywiście dbałość o odpowiednie pH gleby, dostarczenie niezbędnych dla roślin składników pokarmowych (zapotrzebowanie przedstawione w tabeli poniżej), oraz umiejętne wykorzystanie nawozów organicznych z gospodarstwa.

składnik

zapotrzebowanie

na plon 15 t S.M./ha

N< 200 kg
P2O5120 kg
K2O>180 kg
CaO>200 kg
Mg40 kg
S

40 kg

źródło: Produkcja Roślinna t. III, praca zbiorowa pod redakcją prof. W. Grzebisza

Niestety, duża część użytków zielonych w Polsce założona jest na glebach o nieuregulowanym odczynie. Tymczasem optymalne pH dla użytków zielonych na glebach mineralnych mieści się w przedziale 5,5-6,5. Trzeba jednak pamiętać, że im szlachetniejsze a tym samym bardziej wartościowe gatunki tym preferowany przez nie odczyn wyższy i tak dla lucerny pH 6,5 powinno być absolutnym minimum. Niestety nawet uregulowanie odczynu nie zapewni odpowiedniej ilości wapna dostępnego dla traw jako składnika pokarmowego. Idealnym rozwiązaniem (również na glebach o uregulowanym odczynie) jest stosowanie co roku wraz z nawożeniem wieloskładnikowym, reaktywnych i szybko działających form wapnia. Rozwiązaniem jakie pozwala na odpowiednie odżywienie roślin tym składnikiem jest zastosowanie nawozów Physiomax 975 oraz Physio-Mescal G18,  które w swym składzie zawierają Mezocalc będący źródłem odżywczego wapnia dla roślin. Dodatkowo w związku z możliwością zastosowania ich jeszcze jesienią umożliwiamy lepsze przezimowanie oraz intensywniejszy wzrost runi wiosną bez względu na warunki pogodowe. Obecność w obu produktach substancji biostymulujących w formie Physio+ powoduje silny rozwój systemu korzeniowego od początku wznowienia wegetacji po zimie dzięki czemu pomaga roślinom pobierać składniki pokarmowe a dodatkowo podnosi odporność roślina na deficyt wody.

Nawóz Physio-Mescal G18 obok wysokoreaktywnego wapna Mezocalc zawiera w swym składzie również siarkę, magnez oraz fosfor w postaci fosforytu miękkiego najlepiej dopasowanego źródła tego pierwiastka do potrzeb pokarmowych użytków zielonych. Nawożenie tym produktem będzie również idealnym uzupełnieniem nawożenia organicznego zwłaszcza gnojowicy.

Pamiętajmy, że najlepiej i najtaniej jest wyprodukować wysokiej jakości paszę objętościową we własnym gospodarstwie. Pozorne oszczędności poczynione na nawożeniu trwałych użytków zielonych będzie trzeba z nawiązką oddać, dokupując pasze z poza gospodarstwa.

 

Katarzyna Skuza